GenelKitabe

İstanbul Üniversitesi merkez kampüs giriş kapısı

743views

İstanbul Üniversitesi merkez kampüsü girişi kapının üstünde bulunan kitabenin hemen üzerinde Sultan Abdülaziz Han’a ait tuğra bulunmaktadır. Kitabe asrın büyük hattatlarından Mehmet Şefik Bey tarafından yazılmış, Tuğra ise Hattat Abdülfettah Efendi tarafından çizilmiştir.

İstanbul Üniversitesi Kitabesi
                               Kitabe

İstanbul Üniversitesi Beyazıt meydanında bulunan merkez kampüsüne giriş kapısında bulunan kitabedir.  Osmanlı Devleti zamanında Harbiye Nezareti (Günümüz Milli Savunma Bakanlığı) giriş kapısı olarak kullanılmakta idi. Eski ismi “Seraskerlik Kapısı”dır. 1933 yılında Darülfünun kapatıldı ve yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu. Daireyi Umuru Askeriye yazısının bulunduğu orta alandaki mermerin üzerine bir levha ile İstanbul Üniversitesi yazıldı, Abdülaziz Han’ın tuğrasının bulunduğu bölüme ise T.C. ibaresi bulunan bir plaka takıldı.  1949 yılında İstanbul  Üniversitesi yazısının bulunduğu mermer kaldırıldı ancak tuğra açığa çıkarılmadı. 2013 yılının sonlarına doğru yapılan restorasyon çalışması ile  Tuğra ve kitabe tamamen orijinal hale getirildi.  

Kapının üstünde şöyle yazmaktadır.

En sağda

Fetih Suresinin ilk ayeti
Okunuşu : İnna fetehnaleke fethen mubine
Meali: Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik

Ortada

Okunuşu : Daire-i Umuru Askeriyye
Anlamı: Askerlik İşleri Dairesi

En solda

Fetih Suresinin 3. ayeti
Okunuşu : Ve yansura kâllahu nasran azizê
Meali: Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin

Kitabe nedir?

Tarihi bir eserin veya binanın ne zaman yapıldığı ne zaman tamir edildiği ve tarihi eser hakkında bilgilerin bulunduğu taştır. Kitabeler taştan olabildiği gibi mermer, çini, ahşap, maden vb. şeylerden de olabilir. Kitabeler ile ilgilenen ve konusu kitabeler olan ilime ise Epigrafi denir. Kitabelere aynı zamanda yazıt da denmektedir. Kitabeler bugün tarihçilerin ve arkeologların en önemli kaynak ve vesikaları konumundadır. Sitemizde bulunan 4. kur dersleri kitabeler hakkında bilgi vermektedir. 

Karaki Hüseyin çelebi cami kitabesi isimli yazımızı okudunuz mu?

Bezmialem valide Sultan Çeşmesi Kitabesi isimli yazımızı okudunuz mu?


1 Comment

Leave a Response