İslam Nedir? İslam’ın Şartları Nelerdir?

admin 261 Görüntüleme
6 Dk. Okuma süresi

İslam Nedir? İslam dini ne demektir? İslam’ın şartları nelerdir?  Yüce dinimiz hakkındaki bilgileri kısaca ve öz olarak derleyerek bu yazımızda yayınladık.

İslam nedir? Lugatta kurtuluşa erme, boyun eğme, hakka teslim olma ve barış anlamında kullanılmaktadır. Genel manada ise herhangi bir şekilde zorlama olmadan gönülden ve içtenlikle Allah’a iman etmek, O’nun emir ve yasaklarına teslim olmak, boyun eğmek, Allah’a ortak koşmaktan (şirkten) uzak durmaktır.

İslam dini Yüce Allah Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (a.s.m) emir ve yasaklarını vahiy ile bildirmiş en son ve en mükemmel dindir. Bizlere düşen Hz. Peygamberden günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşan bu hakikatlerin tümünü kabul etmek, bunlara teslim olmak, sözlerimizle ve fiillerimizle onları kabul ettiğimizi göstermektir

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerîm’de İslam kelimesi 8 yerde geçmektedir. Ali İmran suresi 19. ayette “Allah indinde din İslam’dır” diyerek İslam’ın Allah katındaki hak din olduğunu beyan edilmiştir.

Bu dine giren kişiye Müslim ya da Müslüman denilmektedir. Bu ifadeler İslam’a teslim olmak anlamında kullanılmaktadır. Müslim kelimesinin kökü İslam’dan gelir. İslam ile iman bir manada olup ayırmak doğru olmaz. Çünkü inanmadan iman etmeden teslim olunmaz, teslim olmadan da iman olmaz.

İslam Hakkında Bilgiler?

İslam

İlk insan ve peygamber olan Hz. Adem’den itibaren son Peygamber olan Hz. Muhammed’e (asm) kadar ilâhî tebliğ ile gelen ve adına “din” dediğimiz müessesenin adı İslam’dır.

Bu noktada İslam dinini yalnız son dönem ile değerlendirmek eksik bir ifadedir. İslamiyetten önce gelen semavi dinler tahrif edilmeden önceki hâlleriyle bu dine dahildirler. Bu çerçevede İslam evvelde Hz. Adem’den (a.s) başlayarak beşerin tekamül seviyesine bağlı olarak gelişmiş ve Kur’an ile zirveye ulaşmış dinin adıdır.

İslam dediğimiz vakit iki şey akla gelir. Birisi Amentü duasında geçtiği üzere samimi bir iman diğeri ise fiillerimiz olan ibadetlerdir. Yani maddi ve manevi dünyamıza yansıyan güzellikler zinciridir. Akıl, kulak, göz, dil, kalp ve gönül dünyamız ile ulvi rabıtalar kurarak Allah’a giden bir yolun adıdır.

İslam Dini bizlere iyilik etmeyi, güzelliği, akrabalara yardımı, adaleti, dürüst olmayı ve doğruluğu emreder. Fena olan şeyleri, çirkinlikleri, yalan söylemeyi, kul hakkını yemeyi ve insanın kendi bedenine zarar verecek her şeyi yasak ermiştir. Dinimizi öğrenmenin en güzel yolu Kur’an okumaktan, hadisleri öğrenmekten ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in sünnetinden geçmektedir.

İlginizi Çekebilir:   Kadir Gecesi Nedir? Kadir Gecesinin Önemi Nedir?

Peygamber Efendimizin Dilinden İslam

İslam dini nedir? sorusunun en güzel cevabı Allah resulü tarafından verilmiştir. Büyük sahabe ve halife Hz. Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a) şöyle rivayet etmiştir. Bir vakit Allah resulünün (s.a.s) yanına elbisesi beyaz olan, saçları ise siyah, yoldan gelmiş birine de benzemeyen ve orada olan kimsenin tanımadığı bir adam geldi.

Hz. Peygamber’in (sav) yanına kadar sokularak önüne oturdu. Öyle ki dizlerini Allah Rasûlü’nün (sav) dizlerine dayadı. Ellerini dizlerinin üstüne koyarak “Ey Muhammed, İslam nedir?” dedi.

İslam’ın Şartları

Allah resülü (s.a.v) ona hitaben (mealen) “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in onun Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan ayında orucu tutman, gücün yeterse imkanın varsa o vakit Kâbe’yi ziyaret (hac) etmendir”

Bu sahih hadisi şerif ile İslamın şartı beş olduğu ortaya konulmuştur. Bu geniş hadisi şerifin devamını alttaki videodan izleyebilirsiniz.

Evet İslam dini inanç, ahlak ve ibadetin bütünlük içinde olduğu sistemidir. Bu inanç ve ahlak kaideleri bir bütün olup zaman ve mekana göre değişiklik göstermezler. Biz Müslümanlar iman ve ahlak konusunda şartlara göre değil hakka göre hareket ederiz.

İlginizi Çekebilir:   Peygamberimizin Hayat Kronolojisi

Çünkü Ayette beyan edildiği üzere her ne kadar Hz. Peygambere hitaben söylense de inanan herkese hitap eden “dosdoğru ol” ifadesi manidardır. Yani bizler imanımızda, ahlakımızda ve fiillerimizde nefse değil hakka tabi olmalıyız.

Dinimiz ilahi ve hak bir din olup beşeri bir ideoloji ve sistem asla olamaz. Bu din cahiliye devrini saadet asrına dönüştürmüştür. Bu dine tabi olan gerek beşeri gerek toplumsal olarak milyonlar saadet içinde yaşamışlar. İlimde fende hep ileri gitmişler. Hazreti Peygamberden günümüze kadar gelen nice devletler ve alimler bunun şahididirler. Öyleyse bizler dinimizin güzelliklerini yaşamak ve göstermek noktasında çalışmalıyız. Öyle olursa yani şahsi ve toplumsal olarak bunu gösterdiğimizde insanların fevc fevc yani toplu olarak İslam’a girdiğini göreceğiz. İnşallah.

İslam Dininin Özellikleri

Maddeler halinde yazacak olursak şu şekilde sıralayabiliriz. Son ilahi dindir, bu din tevhid dinidir,  bir bölgeye değil umum dünyaya bakan bir dindir, insan fıtratına uygundur, kolaylık sağlayan zorlaştırmayan bir dindir, sosyal adalet üzerine kurulmuştur, bir barış dinidir, güzel ahlak dimizin esasıdır, iyiliği emrederken kötülükten men eder, temizlik bu dinin esaslarındandır ve dinimizde ruhbanlık (aracı) bulunmaz. Yani  İslam alimlerinin vazifesi, sadece dinin esasları açıklamak, vaaz ile nasihatle bulunarak doğru yolu göstermek ve insanları aydınlatmaktır.

Bizlere İslam dinini ve hakikatlerini ihsan ettiği için yüce Allah’a sonsuz şükür ediyoruz. Allaha emanet olunuz. Vesselam

 

 

Bu makaleyi paylaş
İnceleme bırak

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir