Çok kolay sen de öğrenebilirsin.

İncili Çavuş: Adama göre adam

1 371

İncili çavuş 1600 lü yıllarda yaşamış yaptığı oyun ve nüktelerle meşhur olmuş biridir. Osmanlının 4. murat zamanında yaşadığı rivayet edilmektedir.

Hakkında bilinenler az olmakla beraber bir kısmı ise uydurulmuştur. Asıl adı Mehmet veya Mustafa’dır. Kayserinin Tomarza ilçesinde doğduğu söylenmektedir.

İncili Çavuş iyi bir eğitim görmüş, Farsça ve Arapça bilen, olgun, zeki, kinayeli fıkralarıyla,  nüktedan ve hazır cevap bir devlet adamı olduğu anlatılır.

Zamanında Fransa’ya elçi olarak gönderilmiştir. İşte bu yazımızda elçilik yaptığı sırada yaşadığı bir hadise ve verdiği nükteli cevabı anlatacağız. Osmanlıca’sını ise hem matbu hat hem rika hattı ile yazı içinde resim olarak verilmiştir. 

İncili Çavuş, Osmanlı elçisi olarak Fransa Kralına gönderildiğinde, elbiselerinin bazı yerlerinde yama varmış. Kral, bunları görünce dayanamayıp: 

Bana senden başka gönderecek adam bulamadılar mı? diye sorunca,

İncili Çavuş: Osmanlılar, adama göre adam gönderirler, cevabını vermiş.

Beni de sana göndermelerinin hikmeti bu olsa gerek.

Metnini matbu ve Rika hattı yazılımı aşağıdadır.

İncili Çavuş Matbu Hat

İncili Çavuş Rika HatNot: Adam kelimesindeki dal harfinden sonraki elif normalde kullanılmamaktadır. Okuma kolaylığı için kullanılmıştır.) Bereketzade cami medresesi kitabesi isimli yazımızı okudunuz mu?

Osmanlıca nedir?

Osmanlıca veya diğer bir ifade ile Osmanlı Türkçesi 13 ila 20. yüzyıllar arasında başta Anadolu ve Osmanlı hakimiyeti alanında kullanılmış Arapça ve Farsçadan etkilenmiş bir Türk dilidir. Yaygın bir yanlış var ki Osmanlıcanın bir konuşma dili olduğudur. Halbuki Osmanlıca kuran harflerinden müteşekkil bir yazı dilidir. Ve Türkçenin ta kendisidir.

Kitabeler Hakkında Kısa Bilgi

Kitabeler Arapça “ketebe” kökünden gelmekte olup “yazılı belge” anlamına gelir. Kitabeler Nedir? Denilse kısaca;

Bulunduğu yapıya dair bilgiler verir, Oyma veya kabartma yoluyla yazılır, Estetik görüntüyle önemli bir mimari eserdir, Mansur ve nesir yazılışlarıyla da edebi metindir, Hem tarihe hem şahit hem kaynak olan levhalardır. 

Kitabe örnekleri medeniyet ve sanat tarihi araştırmaları için önemli olduğu kadar dil ve tarih çalışmaları ve araştırmaları için de önemli kaynak ve belge özelliğine sahiptir.

Kitabelerle Hangi İlim Dalı İlgilenir?

Kitabe örnekleri yani kitabeleri kendine ait şekil ve metotlarla çözen, raporlayan, araştıran “epigrafi” (bizdeki adı ilm-i kitabet) adıyla müstakil bir bilim dalı incelemektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.