Kaf-i Nun-i sağır nun, nef, nazal n olarak da isimlendirilir.

Türkçeye has bir harftir. Farsçada ve Arapçada kullanılmaz. Genizden gelen n sesidir. Kef harfinin üstüne 3 nokta getirilerek elde edilir. Ancak bu 3 noktanın yazım hızını arttırmak için konmadığını görüyoruz.

Kaf-i Nun-i Harfini yazarken nerelerde nasıl kullanacağımızı maddeler halinde yazalım.

a-  2. tekil şahısların mülkiyet(sahiplik) ve fiillerin şahıs eklerinde kullanılır. Yani kelime kim, kimin hitabına sen-senin karşılığına  geliyorsa kaf-i nuni kullanılmakta olup öncesinde okutucu kullanılmaz.

Örnekler.

Baban
Baban
Bulsan
Bulsan
Ararsın
Ararsın
Gördün
Gördün

b- 2. çoğul şahısların mülkiyet(sahiplik) ve fiillerin şahıs eklerinde kullanılır. Yani kelimenin kim, kimin hitabına siz-sizin karşılığına geliyorsa kaf-i nuni kullanılmakta olup öncesinde okutucu kullanılmaz.

Örnekler:

Babanız
Babanız
Okulunuz
Okulunuz
Alsanız
Alsanız
Anlarsınız
Anlarsınız

c- Herhangi bir kelimenin tamlama ve ilgi eklerinde kullanılır. N sesinden önce okutucu kullanılmaz. Tamlama da kimin sorusuna cevap sen senin ise kafi nuni kullanılır. Ayrıca Borcunu ödedim cümlesinde borcunu kelimesi sen senin karşılı olduğundan kaf-i nuni kullanılır. Vergisini ödedi dediğimizde sen senin karşılığı olmadığından kullanılmaz.

Örnekler:

Agac
Ağacın Dalı
Elma
Elmanın Sapı
Yol
Yolun Başı

d- Bazı hususi kelimelerde: Bu kelimelere baktığımızda n seslerinin genizden geldiğini görürüz.

Örnekler:

Bunalım
Bunalım
Buna
Buna
Bin
Bin
Anlam
Anlam
Karanlık
Karanlık
Gönül
Gönül
En
En
Deniz
Deniz
Ona
Ona
Onur
Onur
Önce
Önce
Benzemek
Benzemek
Sonra
Sonra
Yalnız
Yalnız
Yanlış
Yanlış
Yeni
Yeni
Pinar
Pınar

 

Önemli
Önemli

 

Yanıt
Yanıt