Osmanlıca harfler

Harfleri yeni öğreniyor isek yazarak tekrar edelim. 

Bilgisayarda Harflerin üzerine mausla geldiğimizde harfin dönmesiyle harfin adı ve karşıladığı sesler verilmiştir. Bazı harflerin Dat ve Tı gibi birden fazla sesi karşıladığına dikkat edelim. (Cep telefonunda ise harfin üstüne bastığımızda gelir.)

Aynı sesi veren farklı harflerin olması dilbilgisi kuralları gereği olup okumak noktasında fark yoktur.

Kolay gelsin.

 

Osmanlıca Alfabe

Elif

E sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Be

B sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Pe

P sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Te

T sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Se

S sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Cim

C sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Çe

Ç sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Ha

H sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

H sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Dal

D sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Zel

Z sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Ra

R sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

ZE

Z sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Je

J sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Sin

S sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Şın

Ş sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Sad

S sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Harfler

Dat

D-Z sesleri karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

T-D sesleri karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Z sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Ayın

A sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Gayın

Ğ sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Fe

F sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Gaf

K sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Kef

K-G sesleri karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Nef

N sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Gef

Ğ-G sesleri karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Lam

L sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Mim

M sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Nun

N sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Vav

V sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

He

H sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Lamelif

La sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Ye

Y sesi karşılığıdır.

Aşağıda bulunan 3 harfler Kurun Elifbasında olmayıp Osmanlıca Alfabesinde bulunmaktadır. Bu sesler Türkçede olup Arapçada olmadığından Farsçadan dilimize geçmiştir.

Osmanlıca Alfabe

Pe

 

Osmanlıca Alfabe

Çe

 

Osmanlıca Alfabe

Je

Nazl Nun ise (Kef harfi üstüne 3 nokta konularak elde edilir ve N sesi veiri) Türklere has olup Arapça ve Farsçada bulunmaz. Kaf-i Farisi ise (kef harfi üstüne bir yatay çizgi daha eklenerek elde edilir ve Ğ sesi verir) yine Farsçadan dilimize gelmiştir.

Osmanlıca Alfabe

Nazal Nun-Nef

Osmanlıca Alfabe

Kafi Farisi- Gef

Harflerin başta ortada ve sonda yazılışlarında değişiklikler meydana gelmektedir. Her bir harf tek tek sağdan sola doğru başta ortada ve sonda nasıl yazıldığı gösterilmiştir.

Re, Ze, Je harflerinin üstten Dal, Zel harflerinin ise alttan birleştiğine ve özellikle Ayın, Gayın, Mim ve He harflerinin özellikle ortada ve sonda yazılırken nasıl değiştiğine dikkat edelim. 

Lem harfi ortada ve sonda aşağıdan sola doğru dönerken Elif harfi aşağıdan sağa doğru döner.

Ayrıca Elif, Vav, He, Ra, Ze, Je harfleri kendşnden sonra gelen harfle birleşmez.

Elif

Osmanlıca Harfler

Be

Osmanlıca Harfler

Pe

Osmanlıca Harfler

Te

Osmanlıca Harfler

Se

Osmanlıca Harfler

Cim

Osmanlıca Harfler

Çe

Osmanlıca Harfler

Ha

Osmanlıca Harfler

Osmanlıca Harfler

Dal

Osmanlıca Harfler

Zel

Osmanlıca Harfler

Ra

Osmanlıca Harfler

Ze

Osmanlıca Harfler

Je

Osmanlıca Harfler

Sin

Osmanlıca Harfler

Şın

Osmanlıca Harfler

Sad

Osmanlıca Harfler

Dat

Osmanlıca Harfler

Osmanlıca Harfler

Osmanlıca Harfler

Ayın

Osmanlıca Harfler

Gayın

Osmanlıca Harfler

Fe

Osmanlıca Harfler

Gaf

Osmanlıca Harfler

Kef

Osmanlıca Harfler

Gef

Osmanlıca Harfler

Nef

Lam

Osmanlıca Harfler

Mim

Osmanlıca Harfler

Nun

Osmanlıca Harfler

Vav

Osmanlıca Harfler

He

Osmanlıca Harfler

Lamelif

Osmanlıca Harfler

Ye

Osmanlıca Harfler
0%

Aşağıdaki harflerden hangisi Cim harfidir?

Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Doğru Yanlış!

Aşağıdaki harflerden hangisi Ra harfidir?

Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Doğru Yanlış!

Aşağıdaki harflerden hangisi Zel harfidir?

Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Doğru Yanlış!

Aşağıdaki harflerden hangisi Dat harfidir?

Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Doğru Yanlış!

Aşağıdaki harflerden hangisi Gaf harfidir?

Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Doğru Yanlış!

Aşağıdaki harflerden hangisi Lam harfidir?

Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Doğru Yanlış!

Aşağıdaki harflerden hangisi Zı harfidir?

Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Doğru Yanlış!

Aşağıdaki harflerden hangisi Lam ve elif harfinin birleşmesiyle oluşur?

Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Doğru Yanlış!

Aşağıdaki harflerden hangisi Çe harfidir?

Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Doğru Yanlış!

Aşağıdaki harflerden hangisi Pe harfidir?

Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Doğru Yanlış!

Aşağıdaki harflerden hangisi Je harfidir?

Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Doğru Yanlış!

Aşağıdaki harflerden hangisi Kafi-i Nuni yada Nazal Nun denen ve Türklere has olan harfidir?

Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Doğru Yanlış!

Aşağıdaki harflerden hangisi Kaf-i farisi denen ğ sesi ile okunan harfidir?

Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Osmanlıca Alfabe
Doğru Yanlış!

Osmanlıca Harfler Test
Tebrikler