Osmanlıca harfler

Osmanlıca harfler ile ilgili yazdığım makaleyi buradan okuyarak harfler ile ilgili daha detaylı bilgi edilebilirsiniz. Özellikle Test 2 soruları buradan cevaplanabilir.

Harfleri yeni öğreniyor isek yazarak tekrar edelim. 

Bilgisayarda Harflerin üzerine mausla geldiğimizde harfin dönmesiyle harfin adı ve karşıladığı sesler verilmiştir. Bazı harflerin Dat ve Tı gibi birden fazla sesi karşıladığına dikkat edelim. (Cep telefonunda ise harfin üstüne bastığımızda gelir.)

Aynı sesi veren farklı harflerin olması dilbilgisi kuralları gereği olup okumak noktasında fark yoktur.

Kolay gelsin.

 

Osmanlıca Alfabe

Elif

E sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Be

B sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Pe

P sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Te

T sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Se

S sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Cim

C sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Çe

Ç sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Ha

H sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

H sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Dal

D sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Zel

Z sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Ra

R sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

ZE

Z sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Je

J sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Sin

S sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Şın

Ş sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Sad

S sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Harfler

Dat

D-Z sesleri karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

T-D sesleri karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Z sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Ayın

A sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Gayın

Ğ sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Fe

F sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Gaf

K sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Kef

K-G sesleri karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Nef

N sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Gef

Ğ-G sesleri karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Lam

L sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Mim

M sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Nun

N sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Vav

V sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

He

H sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Lamelif

La sesi karşılığıdır.

Osmanlıca Alfabe

Ye

Y sesi karşılığıdır.

Aşağıda bulunan 3 harfler Kurun Elifbasında olmayıp Osmanlıca Alfabesinde bulunmaktadır. Bu sesler Türkçede olup Arapçada olmadığından Farsçadan dilimize geçmiştir.

Osmanlıca Alfabe

Pe

 

Osmanlıca Alfabe

Çe

 

Osmanlıca Alfabe

Je

Nazl Nun ise (Kef harfi üstüne 3 nokta konularak elde edilir ve N sesi veiri) Türklere has olup Arapça ve Farsçada bulunmaz. Kaf-i Farisi ise (kef harfi üstüne bir yatay çizgi daha eklenerek elde edilir ve Ğ sesi verir) yine Farsçadan dilimize gelmiştir.

Osmanlıca Alfabe

Nazal Nun-Nef

Osmanlıca Alfabe

Kafi Farisi- Gef

Harflerin başta ortada ve sonda yazılışlarında değişiklikler meydana gelmektedir. Her bir harf tek tek sağdan sola doğru başta ortada ve sonda nasıl yazıldığı gösterilmiştir.

Re, Ze, Je harflerinin üstten Dal, Zel harflerinin ise alttan birleştiğine ve özellikle Ayın, Gayın, Mim ve He harflerinin özellikle ortada ve sonda yazılırken nasıl değiştiğine dikkat edelim. 

Lem harfi ortada ve sonda aşağıdan sola doğru dönerken Elif harfi aşağıdan sağa doğru döner.

Ayrıca Elif, Vav, He, Ra, Ze, Je harfleri kendşnden sonra gelen harfle birleşmez.

Bilgisayarda Harflerin üzerine mausla geldiğimizde harfin dönmesiyle harfin ilk hali verilmiştir. (Cep telefonunda ise harfin üstüne bastığımızda gelir.)

Elif
Be
Pe
Te
Se
Cim
Çe
Ha
Dal
Zel
Ra
Ze
Sin
Şın
Sad
Dat
Ayn
Ğayn
Fe
Gaf
Kef
Gef
Nef
Lam
Mim
Nun
Vav
He
Lamelif
Ye

Harfler

Harfler sınavına hoş geldiniz. Bu test harfleri bilmek noktasında bilgimizi ölçmek maksadıyla hazırlanmıştır..

Not: İzinsiz kullanılamaz..

Aşağıdaki harflerden hangisi Cim harfidir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi Ra harfidir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi Zel harfidir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi Dat harfidir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi Gaf harfidir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi Zı harfidir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi Pe harfidir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi Çe harfidir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi Je harfidir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi Kaf-i farisi denen ğ sesi ile okunan harfidir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi yeni harflerden değildir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler

Harfler 2 Test

Bu test'de Osmanlıca harfler ve harflerin hususiyetleri üzerinde duracağız.. Başarılar..

Not: İzinsiz kullanılamaz..

Aşağıdaki harflerden hangisi Arap alfabesine mahsus harflerden değildir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdaki harflerden hangisi Osmanlıcada okutucu olarak kullanılmaz?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca temel olarak Kuran alfabesinden oluşmuştur. Buna göre aşağıdaki harflerin hangisi Osmanlıcaya yeni giren harflerden biridir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Ayın harfi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdaki harflerden hangisi kendinden sonra gelen harfle birleşir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Kafi Nuni olarak isimlendirilen Nef harfi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki harflerin hangisi kendinden sonraki harfle birleşmez?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıcada kullanılan harflerin bazılarında ince ve kalın karşılıkları bulunmaktadır. Buna göre aşağıda bulanan harflerin hangisinin kalın karşılığı vardır?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıda verilen cümlelerin hangisi yanlıştır?
Gef harfi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?