Çok kolay sen de öğrenebilirsin.

Halet Efendi kütüphanesindeki kitabe

0 2

Halet Efendi kütüphanesi İstanbul’da Galata Mevlevihane’sinin külliyesinde bulunmaktadır. Asıl adı Mehmet Said ama o Halet ismiyle şöhret bulmuştur. 1760 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Altı  asır dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğunda bir birinden ilginç olaylar ve hikayeler vardır. İşte onlardan birisi de Halet Efendi. İlginç bir şahsiyettir. Bu zat’ın düzgün bir medrese eğitimi almamış olmamasından,  bir devlet adamı olmasından, galata Mevlevihane Postnişini Galip dedeye tabi olup Mevlevi olmasından, Paris’e Büyükelçisi olmasından, Padişah 2. Mahmud’un başdanışmanı olmasından tutun yaşadığı rekabete, çalkantılı hayatına, hırsına, acımasızlığına, hasımlarına yaptıklarına, kindarlığına ve ölümüne kadar hayatı çalkantılı ve ilginçtir.Türbesi Galata Mevlihane’sinin girişinde sol tarafta bulunmaktadır. Sebil, muvakkithane ve kütüphaneden oluşan iki katlı bina sebil-i küttab namıyla meşhurdur. Kaside ve methiyelerin toplandığı zinetül mecalis isimli bir kitabı vardır.  Ölümünde sonra halk arasında konuşulan şu beyit onun hakkında söylenmiştir.

Halet Efendi hakkında yazılan meşhur beyit.

Ne kendi eyledi rahat ne halka verdi huzur.

Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehli kubur

Halet efendi hakkında bizim konumuz ise Galata Mevlevihanesinde bulunan kitabedir. 

 

Galata mevlihanesine giriş
Galata mevlihanesine giriş

 

Halet Efendi Kütüphanesindeki Kitabe
Kitabe

Kitabede şöyle yazmaktadır

 Ey vâkıf-ı ser hâlim olan Mevlana

Halet yoluna canını vakf etse seza
Mecmua-i isyanımı setr etmek içün
Etti keremin üstüne bir kubbe bina.

Ülkemiz kitabelerin merkezi hele İstanbul isimli yazımızı okudunuz mu?

Caferağa Medresesi Kitabesi isimli yazımızı okudunuz mu?


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.