GenelKitabe

Gülhane Parkındaki Bulunan Kitabeler

Gülhane Parkındaki çeşme
1.17Kgörüntülenme

Gülhane Parkı içerisindeki büyük sarnıcın yanındaki bu çeşme süslü ve aynalıdır. Üstünde ise sultan 5.Mehmed’in tuğrası bulunmaktadır. Diğer kitabe ise bu parkının girişindeki Hamidiye çeşmesidir.

Gülhane Parkı Osmanlı döneminde Topkapı sarayının dış bahçesi olarak kullanılırdı. Bu park yaklaşık 100.000 metre karelik alanda bugün de kullanılmaktadır. Parktaki büyük sarnıcın yanında bulunan bu sebilde ki kitabe talik hattıyla yazılmıştır.

Gülhane Parkındaki Sebil
Sebilde Bulunan Kitabe

Kitabede şöyle yazmaktadır.

1229

Ab-ı hayatın aynı olan iş bu çeşmenin

Asar geçti varmadı kimse farkına

Buldu emanet eyledi ihya müceddeden

Verdi hayat doğrusu Gülhane Parkına

Günümüz Türkçesi ile

Ebedi yaşama suyunun aynısı olan bu çeşme, asırlar geçti kimse farkına varmadı, emaneti yeniden canlandırdı buldu, hayat verdi doğrusu Gülhane parkına yazmaktadır.

Diğer bir kitabe ise

Gülhane parkı girişinde bulunan Hamidiye çeşmesidir. Bu çeşme halka açık ve o zamanki Hamidiye şebekelerinden beslenmektedir.

Gülhane Parkındaki Çeşme
Çeşmede bulunan Kitabe

Kitabede ise şöyle yazmaktadır.

El-gazi es-sultan Abdulhamid Han sani efendimiz/hazretlerinin mücedded ibna ve inşa buyurdukları hamidiye çeşmesidir.

Kitabe nedir?

Tarihi bir eserin yada binanın ne zaman yapıldığı, na zaman tamir edildiği ve esrs hakkında bilgilerin bulunan ve eserin her hangi bir yerine asılan taştır. Kitabe taş olabileceği gibi mermer, maden, çini ve ahşapta olabilir. Kitabe ile ilgilenen ilme Epigrafi denir. Kitabelere aynı zamanda yazıt da denilmektedir.  

Alemdar Mustafa Paşa çeşmesi isimli yazımızı okudunuz mu?

3. Ahmet Sebili ve Çeşmesi Kitabesi isimli yazımızı okudunuz mu?


Yorum Yap