1- Okutucu elif harfi önüne geldiği harfi a sesi ile okutur ve genellikle a sesinin bulunduğu bütün hecelerde gösterilir.

Başarı
Bayrak
Yaya
Baba

2- İlk iki hecedeki  a seslerinden birincisi bazen yazılmayabilir. Ancak yazılsa yanlış olmaz. Bu kural için 2 şart vardır. Birincisi ilk hecede ince sesli harf olmayacak ikincisi ise ilk hece açık hece olmalıdır . Eğer bunlar var ve  terk edilirse yazım yanlışı olur. 

Not: Kapalı Hece: Bir hece sesli harfle biterse açık hece, sessiz harfle biterse kapalı hece olur.

Örnekler: Aşağıdaki örnekler terk edilebilen örneklerdir.

Aşağıda ikinci satırda verdiğimiz örneklerde terk edilirse yanlış olur. Patates ve yatak örneklerinde ye ve pe harfleri ince olduğundan kasnak ve kartal kelimlerinde ise ilk hecelerinin kapalı olmasından terki uygun olmaz. 

Savaş
Sakal
Tabak
Patates
Yatak
Kasnak
Kartal

3- Elif harfi üzerine med işareti geldiğinde A sesi ile okunur. Ayrıca nidalarda bulunan a sesleri yine Elif okutucusu ile gösterilir.

Ak
Aç
Ah
Ay