Çok kolay sen de öğrenebilirsin.

Elif Harfi Kaideleri

1- Önüne geldiği harfi a sesi ile okutur ve genellikle a sesinin bulunduğu bütün hecelerde gösterilir.

Baba
Yaya
Kartal
Bayrak

2- İlk iki hecedeki  a seslerinden birincisi bazen yazılmayabilir. Ancak yazılsa yanlış olmaz. Bu kural için 2 şart vardır. Birincisi ilk hecede ince sesli harf olmayacak ikincisi ise ilk hece açık hece olmalıdır . Eğer bunlar var ve  terk edilirse yazım yanlışı olur. 

Not: Kapalı Hece: Bir hece sesli harfle biterse açık hece, sessiz harfle biterse kapalı hece olur.

Örnekler: Aşağıdaki örnekler terk edilebilen örneklerdir.

Tabak
Sakal

Aşağıdaki örneklerde terk edilirse yanlış olur. Patates ve yatak örneklerinde ye ve pe harfleri ince olduğundan kasnak ve kartal ise ilk hecelerinin kapalı olmasından terki uygun olmaz. 

Yatak
Patates
Kartal
Kasnak

3- Elif harfi üzerine med işareti geldiğinde A sesi ile okunur. Ayrıca nidalarda bulunan a sesleri yine Elif okutucusu ile gösterilir.

Ak
AA
Ah