Cuma Günü Okunacak Dualar ve Zikirler

admin 181 Görüntüleme
5 Dk. Okuma süresi

Cuma günü müminlerin bayramı olup günlerin en şereflisidir. Bu yazımızda Cuma günü okunacak dualar nelerdir? Hangi zikirler çekilmelidir? gibi konular üzerinde duracağız.

Cuma günü okunacak dualar ve cuma günü hem İslam alemi için hem biz Müslümanlar için ifade ettiği anlam ve önemi oldukça büyüktür. Bu mübarek günde bizler günahlarımız için af diler, bolca dua eder ve isteklerimizi Yüce Allah’a arz ederiz. Hem faziletli duaları okur ve ibadetleri yaparız ki Allah’ın rızasına ulaşabilelim.

Cuma gününün fazileti ve ehemmiyeti hakkında pek çok hadis ve ayet bulunmaktadır. Cuma gününde Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e salavat getirerek çokça Kur’an okuruz. Zira biliyoruz ki Kuran okumak Allah ile görüşmek gibidir. Günün önemine binaen sadaka vererek ihtiyaç sahiplerini sevindiririz. Yine biliriz ki sadaka belaları def eder.

Cuma Günü Okunacak Sureler

Bu konu ile ilgili Hz. Peygamber bir hadis-i şerifte mealen “Size bir sure haber edeyim ki ki, azameti sema ile arz arasını doldurmuştur. O sureyi 70.000 melek teşyî’ (uğurlama) etmiştir. O sure Kehf süresidir. Her kim cuma günü kehf suresini okursa Allah (c.c.) onu diğer cumaya kadar mağfiret eder. Sonun da üç gün de ziyadesi vardır. Ve semaya ulaşan bir nur verilir. Deccal’in fitnesinden muhafaza edilir.” (Suyuti, el-Câmiu’s-Sağir)

Yine İmam-ı Suyuti’nin Cami’u’s-sağir isimli eserinde geçer ki Efendimiz (s.a.v.) mealen şöyle buyurmuşlar “Kim cuma namazını kıldıktan sonra yerinden kalmadan ve konuşmadan ihlas suresi, Felak ve Nas surelerini yedişer kez okursa Allah (c.c.) onu bir dahaki cumaya kadar, zarar verici şeylerden korur.” (Suyuti, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954)

İlginizi Çekebilir:   Hazreti Musa ve İftar Duası

Ayrıca pek çok fazileti bulunan Yasin suresi, vakıa suresi, nebe suresi, hud suresi, duhan suresi ve fatiha sureleri de okunabiliceği rivayetlerde vardır.

Cuma Günü Okunacak Dualar

Bu mübarek günde yapılan dualar, kılınan namazlar ve zikirlerin ayrı bir önemi bulunur. Ebu Hüreyre’nin rivayetine göre Efendimiz (s.a.v) mealen buyurmuşlardır ki “Cuma gününde bir saat vardır ki niyaz ile bir şey ister ve duası o saate denk gelirse Allah (c.c.) o kimsenin dileğini verir.” (Buhari, Deavat, 61)

Cuma vakti aşağıdaki dua ile dua eden kimsenin duasına inşallah icabet olunur.Red olunmaz diye rivayetler vardır.

cuma günü okunacak dualar

Arapça okunuşu “Lailahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bediassemavati velerdı ya zelcelali velikram” Meali: “Senden başka hiçbir ilah yoktur. YaHannân, ya Mennân, ey gökleri ve yeri en güzel bir şekilde yaratmış olan, ey Celal ve ikram sahibi olan” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 7450)

Cuma namazı kılındıktan sonra kişi oturduğu yerden kalkmadan yüz kez aşağıdaki duayı okursa;

cuma günü okunacak dualar

Arapça okunuşu “Sübhanallahi vebihamdihi sübhanallahilazim vebihamdihi estağfirullah” Meali: “Allah’ı hamd ile tesbih ederim. Azim (yüce) olan yüce Allah’ı hamd ile tesbih ederim. Yüce Allah’tan beni afveylemesini isterim.” diyen bir kimsenin 100.000 günahı, anne ve babasının da 24.000 günahı Allah tarafından mağfiret (afv) edilir.”

Bir Müslüman için tövbe etmek her daim çok kıymetli bir fiildir. Hem afva vesile olur hem berekete vesile olur. Bununla beraber bu özel ve güzel vakitte tövbe etmek daha da kıymetlidir. Tövbe denildiği vakit aklımıza ilk olarak seyidül istiğfar duası gelir. Bu duayı ezberleyerek bolca okuyalım.

İlginizi Çekebilir:   Rabbi Yessir Duası Anlamı ve Fazileti
Tövbe duası

Arapça Okunuşu: Allahümme enterabbi lailahe illaente halakteni ve eneabdüke ve eneala ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü euzübike minşerri mâsanâtü ebû’ü eke binimetikealeyye ve ebû’ü bizenbî fağfirli feinnehü lâyağfiruzzünübe illaente

Meali: “Allah’ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadet etmeye layık bir ilah yoktur. Beni yaratan sensin. Ben Senin kulunum. Ezelden sana vermiş olduğum sözümde ve vaadimde gücüm yettiğim miktarda durmaktayım. Kusurlarımın şerrinden sana sığınmaktayım. Bana ihsan ettiğin nimetleri yüksek huzurunda minnetle anarım, günahlarımı sana itiraf ederim. Beni afv et, şüphesiz ki günahları senden başka affedecek biri yoktur.

Cuma Günü Okunacak Zikirler

Cuma günü okunacak dualar ve zikirler elbette pek çoktur. Bu zikirlerin bazıları şunlardır. Cuma günü Ya Allah zikri 100 kez okuyan kişinin istekleri kabul olur. Lailahe illalahü’lmelikü’l hakku’lmübin zikrini cuma vakti 200 kez okuyanın duaları kabul edilir. Ya Veliyyü Ya Allah zikrini cuma zamanı 1000 kez okuyan kişinin Allah katında duaları tez zamanda kabul görür. Ya Gaffur zikrini cuma vakti 100 kez okuyan birisine Allah dualarının kabulünü tez zamanda verir.

Ayrıca Kabirde Okunacak Dualar ve Sureler nelerdir? hakkında bilgiler almak istiyorsanız linke tıklayınız. Selametle kalınız.

Bu makaleyi paylaş
İnceleme bırak

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir