Sahabeler

Hazreti Peygambere yoldaş olmuş ve onun hakkında ne varsa bize eksiksiz ulaştıran Sahabeler ve hayatları hakkında bilgiler bulunamaktadır.

Sahabeler SON MAKALELER

Muaz Bin Cebel Kısaca Hayatı

Peygamberimizin en yakın sahabilerinden birisi olan Muaz bin Cebel ilk Yemen valisidir.…

admin

Said Bin Zeyd Kısaca Hayatı

Hz. Said Bin Zeyd İslam tarihinde saygı ve sevgiyle bilinen kahraman sahabilerden…

admin

Abdullah Bin Mesud Kimdir Kısaca Hayatı

Abdullah Bin Mesud sahabelerin ileri gelenlerinden, ilk Müslüman olanlarından ve Kuran'ı ezberleyerek…

admin

Zeyd Bin Harise Kimdir Kısaca Hayatı

Hz. Zeyd bin Harise hicri 581 terihinde Hicaz’da doğmuştur. Kelb kabilesine mensup…

admin

Ebu Ubeyde Bin Cerrah Kısaca Hayatı

Ebu Ubeyde bin Cerrah (r.a.) unvanı “Eminü’l ümme” yani güvenilir kişi olup…

admin

Zübeyr Bin Avvam Hayatı Kısaca

Zübeyr Bin Avvam hazretleri cennetle müjdelenen on sahabeden birisi olup Hz. Peygamber’e…

admin

Abdurrahman Bin Avf Kısaca Hayatı

Abdurrahman Bin Avf cennetle Allah’ın rızası ve onun yolunda her şeyi feda…

admin

Sa’d Bin Ebi Vakkas Kimdir?

Sa'd Bin Ebi Vakkas beni ümeyye kabilesinden olup 592 yılında Mekke’de doğmuştur.…

admin

Musab Bin Umeyr Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgiler

Musab Bin Umeyr kimdir? Bu mübarek sahabe Mekke’nin nüfuslu ailelerinden birine mensup…

admin

Talha Bin Ubeydullah Kimdir?

 Hz.Talha Bin Ubeydullah Kimdir? Cennetle müjdelenen on sahabeden birisidir. Bu mübarek sahabenin…

admin