Close

    Kitabe

    Halet Efendi kütüphanesindeki kitabe

    Halet Efendi kütüphanesi Galata Mevlevihanesinin külliyesinde bulunmaktadır. Fotoğrafta görülen kütüphanenin kitabesidir. Kitabede şöyle yazmaktadır:  Ey vâkıf-ı ser hâlim olan Mevlana Halet yoluna canını vakf etse seza Mecmua-i isyanımı setr etmek içün Etti keremin üstüne bir kubbe bina.

    Siyavuş Paşa Çeşmesi Kitabesi

    Osmanlı İmparatorluğu’nda üç dönem veziriazamlık görevinde bulunmuş Siyavuş Paşa Çeşmesine ait kitabedir. Çeşme, Eyüp’te Siyavuş Paşa Türbesi bitişiğindedir. Kitabede şöyle yazmaktadır: ve min’el-mâi kulli şey’in hayy (Yaşayan her şeyi sudan yarattık) / Sahibü’l hayrat ve’l hasenat sadr-ı azam-ı esbak / Merhum ve mağfurun leh Siyavuş Paşa ruhiyçün rızâen-lillâh / El-fatiha 1011 (M.1602)