Close

  Kitabe

  İstanbul Üniversitesi merkez kampüs giriş kapısı.

  İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt meydanında bulunan merkez kampüsüne giriş kapısıdır.  Osmanlı İmparatorluğu zamanında Harbiye Nezareti (Harbiye Nazırlığı da denir, günümüzün Milli Savunma Bakanlığı) giriş kapısı olarak kullanılmakta idi. Eski adı “Seraskerlik Kapısı”dır. Kapının üstünde şöyle yazmaktadır. En sağda; Fetih Suresi’nin ilk ayeti Okunuşu : İnna fetehnaleke fethen mubine Meali: Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik Okumaya Devam Et

  Mimar Hayrettin Paşa Camii kitabesi

  Beyazıt ile Sultanahmet arasında Divanyolu üzerindeki Mimar Hayrettin Paşa Camii, Mostar Köprüsü’nün ve II. Beyazıt Külliyesi’nin de Mimarı olan Mimar Hayrettin Paşa tarafından  16. yy.’da  yapılmış. Kapısının üzerinde 1898 tarihinde II. Abdülhamit tarafından onarıldığını belirten bir kitabe var. Kitabede şöyle yazmaktadır.   İmam-ı müslimin Abdülhamid-i evvel şah Gazinin/Nice mebnayı hayrı dest-i cudu eyledi imar Yanub Okumaya Devam Et

  İstanbul’da bir kitabe

    İstanbul’da çekilmiş ve bir üyemiz tarafından okunmak üzere gönderilen kitabedir. Kitabede şöyle yazmaktadır.     Eyleyüp hayrat ekser oldu aslından ferid Muhassenatı bi- adeda nev’-i hayr-ı müntehab Cevriye mihr-i müeccel yerine irsal ider Hur-i ayn olmak içündür Hasan paşa ziver   Kelime tahlili:  Ferid: Tek Muhassenat: Hayırlı ve yararlı işler Nev-i Hayr: Hayır çeşitleri Okumaya Devam Et

  Birinci Abdulhamid Türbesindeki Kitabe

  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ayak izi olan taşlara genel olarak “nakş-i kadem-i şerif” veya “nakş-i kadem-i saadet” denilmiştir. İslâm tarihinin çeşitli devirlerinde Hindistan’dan Mısır’a¸ Kudüs’ten İstanbul’a kadar geniş bir coğrafyada görülmektedir. Osmanlı sultanlarının mukaddes emanetlere gösterdiği saygının derecesi fevkalade yüksektir. Bu öneme binaen Topkapı Sarayı’ndaki Enderun’un en önemli koğuşu veya dairesi¸ Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hırkası ile Okumaya Devam Et

  Cafer Ağa Medresesi Kitabesi

  Caferağa Medresesi, Alemdar Caddesi boyunca Sirkeci’ye ilerlerken Ayasofya eşsiz görkemini geride bırakıldığı an  Gülhaneye varmadan sağda bir sokak uzanır… “Caferiye Sokağı” ve Caferağa Medresesi tabelası gözünüze çarpar.   Medresenin banisi Cafer Ağa, Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamış ve Babüssade ağalarındandır. Hadım ağa olan Cafer Ağa görev yaptığı 1554-1557 yıllarında medresenin yapımı Mimar Sinan tarafından  başlanmış. Cafer Ağa’nın Okumaya Devam Et