Close

  Kitabe

  3. Ahmed Çeşmesi ve Sebili

  Topkapı Sarayı’nın kapısı önünde, Ayasofya Meydanı’nda yer alan çeşme, Perayton adlı bir Bizans çeşmesinin yerine III. Ahmet tarafından yaptırılmıştır. Sultan III. Ahmed adına İbrahim Paşa tarafından 1728 yılında Baş Mimar Mehmet Ağa’ya yaptırılmıştır. Yuvarlak bir taban üzerinde dört köşe olarak kurulan çeşmenin kuleleri yuvarlanarak birer sebil yerleştirilmiş, ortalarındaki düz bölümlere de mermer yalaklı birer çeşme oturtulmuştur. Okumaya Devam Et

  Topkapı sünnet odası kitabesi

  Şehzadelerin sünnet düğünleri için de kullanılmış olduğundan, Sünnet Odası adıyla da anılmaktadır. Sünnet Odası’nın dış kısmındaki sahanlıkta mermerden yapılmış bir çeşme görülür. Üzerindeki mermer kabartma kitabesi II. Mahmud Han’a aittir. Kitabenin yakın plan çekimi, okunuşu ve anlamı devamındadır.   Emirü’l-mü’minin Sultan Mahmud hüdavendi yegane fahru ecdad; Nihadında cibillidir keramet, ezelden eylemiş Hak hayra mutad; O Okumaya Devam Et

  Hidayet Camii Kitabesi

  Hidayet Camii 1813 yılında Sultan II.Mahmud (1808 – 1839) tarafından ahşap görünümlü yaptırılmıştır. Hidayet Cami’ye, güney kısmından girildiğinde avlu kapısının üzerinde Yesarizade Mustafa İzzet hattı ile yazılı kitabesi bulunmaktadır. Sultan II.Mahmud’un yaptırdığı Hidayet Camii’nin, ahşap yapısı harap hale gelince, 1887 yılında bugünkü görünümünü almıştır. Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) yaptırmıştır. Bu yenilemeyi camii’nin giriş kapısındaki kitabe göstermektedir. Okumaya Devam Et

  Beyazıt Devlet Kütüphanesi Kitabesi

  Beyazıt Devlet Kütüphanesi, II.Abdülhamid döneminde ve Şahsi bütçesinden de ayırdığı para ile, 1884 yılında, Kütüphane-i Umumi-i Osmani adı ile Türkiye’nin ilk Milli kütüphanesi olarak, dualarla açılmıştır. 2015 yılında 131.yaşını dolduran kütüphanede toplam doküman sayısı 1.000.000’a yakındır. Bunlardan 513.128 adedi kitaptır. Kitaplardan 11.120 adedi yazma, 28.300 adedi Arap harfli basma, 66.389 adedi diğer dillerdedir. Çeşit olarak Süreli yayın Okumaya Devam Et

  Topkapı sarayı arz odası kitabeleri

  Arz odası babü’s saade kapısının karşısında yer alıyor.  Üçüncü Mehmet tarafından yaptırılmış olan arz odasında elçiler kabul edildiği gibi divan toplantılarından sonra padişah kimi zaman vezirleri de burada kabul ederdi. Padişah burada kendine gelen arz kağıtlarını okur ve gerekli emirleri verirdi. Kendisiyle görüşmeye gelenleri de kabul ettikleri bir salondur. Adını bu faaliyetten alır.  İçinde iki Okumaya Devam Et

  Galata mevlevihanesi kitabeleri.

  Galata Mevlevihanesinin asıl adı Kulekapı Mevlevihanesi idi.  II.Bayezit Mevlevihanenin de içinde bulunduğu arazi dahil bölgede ki geniş bir araziyi beylerbeyi olan İskender Paşa’ya verir. Paşa kendisine av çiftliği kurar. Mevlana’ nın torunlarından olan Semai Mehmet Dede mevlevihane yapmak için bir miktar arazi ister ve kabul edilir. Böylelikle fethden sonra İstanbul’un ikinci semahanesi kurulur.  Külliye içinde Okumaya Devam Et