Kitabe

Sadrazam Ali Paşa Çeşmesi (İki Yüzlü Çeşme)

Cezeri Kasım Paşa Cami karşısında ve Çömlekçiler Caddesi ile Haydar Baba Caddesinin birleştiği yerde ve ikinci Caddesinin sol köşesindedir. Çeşme, iki yüzlü olup ön yüzünde üç satır halinde hazırlanmış şu kitabe vardır. Dokuz yüz altmış altıda yapub kazdırmamış târih Vezir-i a’zamı Sultan Süleyman’ın avni hemta Hasan ile Hüseyin’in ruhi içün hoş itmiş sebil İki cânibden (Devamı)

Alemdar Mustafa Paşa Çeşmesi

İslam Bey Mahellesi’nde, Tahta Minare Caddesi İle Tahta Minare Bostan Sokağının (Eskiden Çıkmaz Sokak imiş) birleştiği yerde ve Sokağın sol köşesindedir. Çeşmenin arkasındaki Tahta Minare Cam’i yerine apartmanlar yapılmıştır. Karşısında biri baston diğeri çiçekli olan iri büyük düzlük vardır. Bunlardan biri 1986 tarihinde güzel bir park olmuştur. Cephesi mermer kaplı bu güzel ve zarif çeşme, (Devamı)

Bereketzade medresesi camii

Bereketzade Medresesi, Galata semtinde, Karaköy’deki Tünel çıkışında, Bereketzade Medresesi Sokağı’ nda yer almaktadır. Banisi II. Mustafa ve III. Ahmed’in valideleri Gülnûş Emetullah Sultan’ın uzun süre kethüdalığını yaptığı için Valide Kethüdası adı ile tanınan Hacı Mehmed Paşa (ölümü H. 1135 /M. 1722)’dır. Kitabede şöyle yazmaktadır. Kethûda-yı Valide Sultan-ı kerrûbi-şiyem Ol Semiyy-i mefhar-ı alem hıdivv-i kâm-rân Bu (Devamı)

Babüsselam (Selam Kapısı)

Babüsselam Topkapı Sarayının üç büyük kapısından ikincisidir ve sarayın simgesidir. Birinci avluyu ikinciden ayıran yüksek duvarın ortasındaki iki kuleli Babüsselam, devletin yönetildiği yere açılırdı… Burası, devlete gösterilen saygının kapısıdır… Bu kapıdan girerken, padişah dışında kimse at üstünde kalmazdı… Sadrazam dahil herkes kapıya yaklaştığında atından inip sessizce yürürdü… Heybetli bir kapıdır… Her iki yanındaki kuleler; imparatorluğun (Devamı)

3. Ahmed Çeşmesi ve Sebili

Topkapı Sarayı’nın kapısı önünde, Ayasofya Meydanı’nda yer alan çeşme, Perayton adlı bir Bizans çeşmesinin yerine III. Ahmet tarafından yaptırılmıştır. Sultan III. Ahmed adına İbrahim Paşa tarafından 1728 yılında Baş Mimar Mehmet Ağa’ya yaptırılmıştır. Yuvarlak bir taban üzerinde dört köşe olarak kurulan çeşmenin kuleleri yuvarlanarak birer sebil yerleştirilmiş, ortalarındaki düz bölümlere de mermer yalaklı birer çeşme oturtulmuştur. (Devamı)

Topkapı sünnet odası kitabesi

Şehzadelerin sünnet düğünleri için de kullanılmış olduğundan, Sünnet Odası adıyla da anılmaktadır. Sünnet Odası’nın dış kısmındaki sahanlıkta mermerden yapılmış bir çeşme görülür. Üzerindeki mermer kabartma kitabesi II. Mahmud Han’a aittir. Kitabenin yakın plan çekimi, okunuşu ve anlamı devamındadır.   Emirü’l-mü’minin Sultan Mahmud hüdavendi yegane fahru ecdad; Nihadında cibillidir keramet, ezelden eylemiş Hak hayra mutad; O (Devamı)

Hidayet Camii Kitabesi

Hidayet Camii 1813 yılında Sultan II.Mahmud (1808 – 1839) tarafından ahşap görünümlü yaptırılmıştır. Hidayet Cami’ye, güney kısmından girildiğinde avlu kapısının üzerinde Yesarizade Mustafa İzzet hattı ile yazılı kitabesi bulunmaktadır. Sultan II.Mahmud’un yaptırdığı Hidayet Camii’nin, ahşap yapısı harap hale gelince, 1887 yılında bugünkü görünümünü almıştır. Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) yaptırmıştır. Bu yenilemeyi camii’nin giriş kapısındaki kitabe göstermektedir. (Devamı)

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Kitabesi

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, II.Abdülhamid döneminde ve Şahsi bütçesinden de ayırdığı para ile, 1884 yılında, Kütüphane-i Umumi-i Osmani adı ile Türkiye’nin ilk Milli kütüphanesi olarak, dualarla açılmıştır. 2015 yılında 131.yaşını dolduran kütüphanede toplam doküman sayısı 1.000.000’a yakındır. Bunlardan 513.128 adedi kitaptır. Kitaplardan 11.120 adedi yazma, 28.300 adedi Arap harfli basma, 66.389 adedi diğer dillerdedir. Çeşit olarak Süreli yayın (Devamı)