Caferağa Medresesi ve Kitabesi

admin 343 Görüntüleme
4 Dk. Okuma süresi

Caferağa Medresesi, İstanbul’da Sirkeci’ye geçip, Ayasofya’nın benzersiz güzelliğini geride bırakıp  Gülhane’ye gelmeden sağ tarafta bir sokak bulunmaktadır. “Caferiye Sokağı” ve “Caferağa Medresesi” tabelası gözümüze ilişir.  İşte burada bulunan mederesedeki bir kitabeyi inceliyoruz.

Caferağa Medresesi Cafer Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Bu zat Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamış saray ağalarındandır. 1554-1557 yılları arasında görev yapan Cafer Ağa bu medreseyi Mimar Sinan’a yaptırmaya başlamış ancak Cafer Ağa’nın 1557 yılında ölmesiyle medresenin inşası kardeşi Haremağası Gazanfer Ağa tarafından 1559 yılında tamamlanarak eğitim vermeye başlamıştır.

Caferağa Medresesi ve Kitabesi

Caferağa Medresesi bir belirli bir külliyeye bağımlı olmayan bağımsız bir yapısı vardır. Kemerli kapısı ile dörtgen bir avluya sahiptir. Avlunun etrafında bulunan hücrelerde derslikler bulunmaktaydı.

Eğimli bir araziye yapıldığı için oldukça hareketli bir görünümü vardır. Mimar Sinan bu medresede eğim mimarisini çok iyi uygulayarak hünerini göstermiştir. Medrese giriş kapısında üç kitabe yer alır. Biri üst tarafta diğerleri sağında ve solundadır.

Caferağa Medresesi üst tarafında bulunan kitabede Yerebatan Sarnıcından medreseye su bağlanması için Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilen izin bulunmaktadır. Kalan iki kitabede ise medresede bulunan kandillere zeytinyağı alınması için hayırseverlerin yaptığı bağış ile ilgili yazı bulunmaktadır.

Caferağa Medresesi Kitabesi
    Caferağa Medresesi bulunan kitabe
 • Sarayı hümâyunda kâin teberdaran-ı zülfliyan * Hassa kethüdası olup tarik-i Hacc-ı Şerifde
 • Vefat iden Niğdeli Süleyman Ağanın * Sülüs malından olarak tebardaran-ı merkum neferatından
 • Vasisi olan Mustafa Efendi marifeti ile * Ayasofya Kebiri cami-i şerif kurbunda kain
 • Soğuk kuyu medresesinde müced odalarda  * Kain talebe-i ulum için rugan-ı zeyt bahası
 • Olmak üzere teberdaran-ı merkumun vakfına * Dört bin kuruş vaz olunup beher kisesi
 • Şehriyye beşer kuruş nema-i itibariyle şehriyye kırk kuruş * Vakfı  mezburun mütevellisi tarafından ahz olunarak
 • Ne miktar rugan-ı zeyt eder ise talebe-i ulumu merkumun mukaseme * Olmak vakfı mezkuru hayır dua ile yad ve cümlenin malumu oluna  
 •  Hicri 1263
İlginizi Çekebilir:   Feyzullah Efendi Çeşmesi Kitabesi

Kelime İncelemesi:

 • Kain: Bulunan
 • Teberdaran: Baltacı
 • Hassa Kethüdası: Padişahın Yaveri
 • Sülüs: Üçte biri
 • Merkum: Adı geçen kişi
 • Neferat:  Neferler
 • Kurb: Yakın Olmak
 • Rugan-i Zeyt: Zeytin Dalı
 • Vaz: Koymak
 • Beher: Her Biri
 • Nema: Büyümek
 • Mezbur: Adı geçen kişi
 • Mütevelli: Vakıf Yöneticisi
 • Ahz : Alma
 • Mukaseme: Paylaşmak

Kitabe nedir?

Tarihi bir eserin veya binanın ne zaman yapıldığı ne zaman tamir edildiği ve tarihi eser hakkında bilgilerin bulunduğu taştır. Kitabeler taştan olabildiği gibi mermer, çini, ahşap, maden vb. şeylerden de olabilir.

Kitabeler ile ilgilenen ve konusu kitabeler olan ilime ise Epigrafi denir. Kitabelere aynı zamanda yazıt da denmektedir. Kitabeler bugün tarihçilerin ve arkeologların en önemli kaynak ve vesikaları konumundadır. Sitemizde bulunan 4. kur dersleri kitabeler hakkında bilgi vermektedir. 

Osmanlıca Nedir?

Osmanlıca Türkçenin Kuran alfabesi ile yazılmış şeklidir. Yani esasen yazı dilidir. Milli kültürümüze ait eserlerin hemen hemen tamamı Osmanlıcadır. Dil bir milletin hafızası ise Osmanlıca bu hafızanın en önemli bir unsurudur.

Osmanlıca hadd-i zatında Türkçedir. Arapça ve Farsçayı içinde bulundurmasını yadırgayanlar olsa bile bu hal onun için bir zenginliktir. Bunu garipsememek gerek; çünkü, Kur’an Arapçadır ve bir çok dini eserler de Farsçadır. İslamiyet merkezinde bulunan Osmanlıda bu üç dilin birleşmesi anormal bir şey değildir. İşin doğal hali budur zaten.

İlginizi Çekebilir:   Karaca Ahmed Türbesi ve Kitabesi

Değerli yorumlarız ile siteye destek verirseniz sevinirim. Allah’a emanet olunuz. Selametle kalınız. Ayrıca Naile Vesile Hanım Çeşmesi Kitabesi isimle yazımızı okudunuz mu?

Bu makaleyi paylaş
İnceleme bırak

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir