Ülkemiz kitabelerin merkezi hele İstanbul…

Ülkemiz ve İstanbul'un bir çok yerlerinde bulunan kitabeler nedir? Ülkemizde bulunan Kitabelerden ne anlamalıyız? 

admin

Fatih Sultan Mehmed’in Babasına Muhteşem Daveti

Fatih Sultan Mehmed'in Babasına Muhteşem Daveti Varna savaşı öncesinde cereyan etmişti. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda geleceğini belirlemesi bakımından bu savaş oldukça önemli idi.  Bu savaşta küçük yaşta tahta geçen Fatih ile

admin

Caferağa Medresesi ve Kitabesi

Caferağa Medresesi, İstanbul'da Sirkeci'ye geçip, Ayasofya'nın benzersiz güzelliğini geride bırakıp  Gülhane'ye gelmeden sağ tarafta bir sokak bulunmaktadır. "Caferiye Sokağı" ve "Caferağa Medresesi" tabelası gözümüze ilişir.  İşte burada bulunan mederesedeki bir kitabeyi

admin

Rumeli Çarşısı ve ilginç mimarisi

Rumeli Çarşısı Beyoğlu'nda bulunmaktadır. Pek çok tarihi hanın bulunduğu alanda Avrupa tarzı mimariye sahiptir. Girişi ve üstünde bulunan Osmanlıca yazan kitabesinde Rumeli Çarşısı yazmaktadır.

admin

Karaki Hüseyin Çelebi Cami Kitabesi

Karaki Hüseyin Çelebi Sirkeci Camisine ait olan kitabe İstanbul'un fatih ilçesinde bulunmaktadır. Bu cami Yıldırım Beyazıt Han devrinde inşa edilmiştir.

admin

Mehmet Şemseddin Efendi Tekkesi kitabesi

Mehmet Şemseddin Efendi Takkesi Hırka-i Şerif cami yakınlarında Mimar Sinan Mahallesi Keçeciler caddesi üzerinde bulunan tekkeyi inşa eden yani banisi, oradaki evini Kadiri tekkesi olmak üzere vakfetmiş olan Mehmet Şemseddin

admin

Feyzullah Efendi Çeşmesi Kitabesi

Feyzullah Efendi Medresesi çeşmesinde bulunan bu kitabe Fatih'dedir. Klasik bir tarzda inşa edilmiştir. Medrese ile birlikte çeşmenin banisi 1040 yılında dünyaya gelen ve  Şeyhülislam İslamlığa kadar  yükselen ve 1110 da

admin

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Kitabesi

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ölümünden önce yapımına başlanmış, anacak sağlığında bitmeyen medrese daha sonra oğlu Ali Bey tarafından Mimar Hamdi'ye yaptırılmıştır. 

admin

Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi

Bezmialem Valide Sultan çeşmesi; gerek Osmanlı İmparatorluğu gerek günümüzde çeşme yaptırmak bir hayır işidir. Çeşme yatırmakla oradan akan sudan içen kişinin elde etiği faydadan ve duadan yaptıran kişi hissedar olur.

admin

Köprülü Mehmet Paşa Kitabesi

Köprülü Mehmet Paşa Safranbolu'da bir dönem ikamet etmiştir. 1662 yılında yaptırmış olduğu caminin avlusunda bulunan Kütüphane ve Muvakkithaneye ait Ta’lik hattı ile yazılmış bir kitabe bulunmaktadır. 

admin