Bereketzade cami medresesi kitabesi

Bereketzade cami medresesi kitabesi Galata semtinde bulunan Bereketzade Medresesi Sokağı’nda yer almaktadır. Galata kulesine yakındır.

admin admin

Babüsselam Selam Kapısı muhteşem bir yapı

Babüsselam Topkapı Sarayında bulunan üç büyük kapısından ikincisi ve aynı zamanda sarayın simgesidir. Babüsselam yani selam kapısı devletin yönetildiği yere açılırdı.

admin admin

Topkapı Sarayı Sünnet Odası Kitabesi

Topkapı Sarayı Sünnet Odası denilmesinin üç sebebi olabilir. Birincisi şehzadelerin sünnetlerinin bu odada yapılıyor olması, ikincisi padişahların namazın sünnetlerini burada kılıp sonra cemaate katılmaları, üçüncüsü ise sünnet olan sakal tıraşlarını

admin admin

Hidayet Cami Kitabesinin Hikayesi

Hidayet cami ilginç bir hikayesi var. Bu civarda yaşayan balıkçıların alkollü olmaları ve denize çıktıklarında yollarını şaşırmaları nedeniyle  Sultan 2. Mahmut tarafından yaptırılan bu camiye doğru yolu bulma anlamında Hidayet

admin admin

Allah büyüktür! Allah’dan Ümit kesmeyiniz

Allah büyüktür! Allah'tan ümit kesmek bazı alimler tarafından büyük günahlardan sayılmıştır. Hiç bir günah Allah'ın merhametinden büyük olmadığını asla unutmamalıyız.

admin admin

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Kitabesi

Beyazıt Devlet Kütüphanesi ilk defa 1882 yılında  Kütüphane-i Umumi Osmani adı altında kurulmuştur. Restore edilen kütüphanede 1.000.000 doküman bulunmakta olup bunların yarısı kitaptır. 

admin admin

İstanbul Üniversitesi merkez kampüs giriş kapısı

İstanbul Üniversitesi Kitabesi merkez kampüsü girişi kapının üstünde bulunan kitabenin hemen üzerinde Sultan Abdülaziz Han'a ait tuğra bulunmaktadır.  İstanbul Üniversitesi Kitabesi Kitabe asrın büyük hattatlarından Mehmet Şefik Bey tarafından yazılmış,

admin admin

Mimar Hayrettin Paşa Cami Kitabesi

Mimar Hayrettin tarafında 1500 yılların başında yapıldığı tahmin edilen  camiye resimde görüldüğü üzere iki mağaza arasından girilmektedir. 

admin admin

Ülkemiz kitabelerin merkezi hele İstanbul…

Ülkemiz ve İstanbul'un bir çok yerlerinde bulunan kitabeler nedir? Ülkemizde bulunan Kitabelerden ne anlamalıyız? 

admin admin

Fatih Sultan Mehmed’in Babasına Muhteşem Daveti

Fatih Sultan Mehmed'in Babasına Muhteşem Daveti Varna savaşı öncesinde cereyan etmişti. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda geleceğini belirlemesi bakımından bu savaş oldukça önemli idi.  Bu savaşta küçük yaşta tahta geçen Fatih ile

admin admin