Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi

admin 150 Görüntüleme 3 Dk. Okuma süresi
3 Dk. Okuma süresi

Bezmialem Valide Sultan çeşmesi; gerek Osmanlı İmparatorluğu gerek günümüzde çeşme yaptırmak bir hayır işidir. Çeşme yatırmakla oradan akan sudan içen kişinin elde etiği faydadan ve duadan yaptıran kişi hissedar olur. İşte bu çeşme de bu inanç ile yapılmış ve ilginç bir mimarisi vardır.

Bezmialem Valide Sultan tarafından 1839 yılında yaptırılmıştır. İstanbul’un Rumeli yakasında Beşiktaş ile Maçka arasında Spor Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Kare bir plan üzerine tamamen mermerden ampir tarzında yapılmıştır.

Oldukça güzel ve görkemli bir çeşmedir. Dört cepheli bir meydan çeşmesidir. Valide Sultan İstanbul’a toplam 12 adet çeşme inşa ettirmiştir.  

Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi

Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi
Bezmialem Valide Sultan Çeşmesinin genel görünümü
Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi Kitabesi
Çeşmede bulunan Kitabe

Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi Kitabesinde şeyle yazmaktadır. 

Cenab-ı Valide Sultandır elhak menba-ı eltaf
İder sîrab-ı ihsan dehri elbet ol kerem-mutad
Cihânın âb-ı rûyu hazret-i Abdülmecid Hâna
Duâ aldırmağ içün eyledi bu çeşmeyi bünyad
İlâhî mâder-i feyz-âveriyle ol şehinşâhî
Zülali ömr-ü ikbal ile sîrab eyle hem kıl şâd
Mücevher tam iki tarih bir beyt içre bak çıkdi
O şâhın çâkeri Ziver bu nazmı idecek inşâd
Revan kılsun Şeh-i âfâkâ cûy-i nusredin Subhân

Kelime İnceleme

Elhak : Doğrusu

Menbayı Eltaf: Lütufun kaynağı

Sirab-ı ihsan: İyiliğe doymuş

Dehri : Zaman

Ab-ı Ruyu: Yüz suyu, Şeref

Bünyad: Temel, Bina etmek

Mader-i feyz-i Averiyle: Feyz getiren anne 

Şehinşahi: Padişaha ait şeyler 

Zülal-i ömr-ü ikbal: Ömür tatlı su

Sirab : Suya doyma

Çaker: Köle

Ziver : Süs

İnşad: Şiiri ahenk ile okuma

Şeh-i afaka: Tüm dünyanın padişahına

Cuy-i nusretin: Yardım ırmağı

Subhan: Allahü Teala

Kitabe nedir?

Tarihi bir eserin veya binanın ne zaman yapıldığı ne zaman tamir edildiği ve tarihi eser hakkında bilgilerin bulunduğu taştır. Kitabeler taştan olabildiği gibi mermer, çini, ahşap, maden vb. şeylerden de olabilir.

Kitabeler ile ilgilenen ve konusu kitabeler olan ilime ise Epigrafi denir. Kitabelere aynı zamanda yazıt da denmektedir. Kitabeler bugün tarihçilerin ve arkeologların en önemli kaynak ve vesikaları konumundadır. Sitemizde bulunan 4. kur dersleri kitabeler hakkında bilgi vermektedir. 

Alemdar Mustafa Paşa Cami Medresesi isimli yazımızı okudunuz mu?

Bu makaleyi paylaş
İnceleme bırak

İnceleme bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir