Çok kolay sen de öğrenebilirsin.

Cüneyd-i Bağdadi Kimdir?

Asıl adı Cüneyd bin Muhammed olup hicri 207 yılında Nehâvend’de doğmuştur. Cüneyd-i Bağdadi Bağdat’ta büyümüş ve orada zamanın alimlerinden maddi ve manevi ilimler talim eden yüksek…