Arapça kelimelerde kemiyet yani Arapça kelimelerde çokluk demek arapça kelimelerin adedini bildirmektedir. Bu kelimeler Müfred (tekil), Tesniye (İkili) ve Cemi’ (Çoğul) olarak 3’e ayrılmaktadır.

1- Müfred Kelimeler

Arapçada bir kelime aksi olmadıkça müfred yani tekil ve müzekker kabul edilir. Yani müfred demek tek (Günümüz türkçesinde tekil anlamındadır) anlamına gelmektedir.

müfred kelimeler

2- Tesniye Kelimeler

İki adedi ifade eden bu kelimeler Arapça’ya mahsus olmakla beraber Osmanlıca’da da kullanımıştır. İkil isim de denilir. Müfred kelimelerin sonuna ye ve nun harfi getirilerek yada elif nun (مُعَلِّمَانِ) getireilerek elde edilir.

Tesniye Kelimeler

3- Cemi Kelimeler

İkiden fazla çokluğu ifade eden kelimelerdir. Cemi kelimeler kök durumunda olan tekillerin yapısı bozulmuyorsa salim (yani kök müfred yapı bozulmadan bir kısım harflerin ilave edilmesi ile) bozuluyorsa mükesser (yani  müfred yapı bozularak bir kısım vezinler ilave edilmesi ile) çoğul olarak ayrılır. Ayrıca salim çoğullar erkek (müzekker) ve dişi (müennes) olarak ikiye ayrılır.

3-1 SALİM MÜZEKKER CEMİ’LER

Tekil yani müdred olan kelimelerin sonuna ye nun (ین) bazen de vav nun (ون) getirilerek elde edilir.

salim müzekker çoğul

3-2 SALİM MÜENNES CEMİ’LER

Tekil durumda olan kelimelerin sonunda bulunan münneslik alemeti olan He (ه) kaldırılarak yerine Elif Te (ا ت) hari getirilerek elde edilir. Aynı zamanda akıl sahibi olmayan kelimelerinde çoğulu bu şekilde yapılır.

Arapçada çokluk

Not: Masdarlar da salim müennes gibi çoğul yapılır.