Allah İsmi Anlamı Nedir?

admin 310 Görüntüleme
5 Dk. Okuma süresi

Allah ismi bildiğimiz veya bilmediğimiz gördüğümüz görmediğimiz ne kadar alem var ise bütün âlemlerin sâhibi ve maliki anlamına gelir. Başka bir ifade ile Kâinatın tek bir yaratıcısı vardır. O her çeşit övgüye layık ve ibadet edilecek tek ilahtır. Yüceler yücesi Rabbimizin 99 ismine ait tüm hususiyetlerini kendinde toplayan en kapsamlı hususi ismidir.

Allah ismi Ondan başka İlah olmayan, var olan her şeyin gerçek maliki, yaratan odur ve kendisinden başka ibadete layık olmayan, yaratılmışların tek mabudu anlamına gelmektedir.

Allah’ın isimleri ve sıfatları pek çoktur. Bunlara ait hususiyetler Kuranda açık bir şekilde yazılmıştır. O’nun varlığı vaciptir yani zorunludur. Ne kadar övgü olsa onu övmeye yetmez. O birdir, tektir, eşi ve benzeri yoktur. O asla ne doğmuştur ve ne de doğurmamıştır.

Allah’ın varlığının ne başlangıcı ne de sonu yoktur. Hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi tam tersine her şey ona muhtaçtır. Hiçbir şeye benzemez ve hiçbir şey de O’na benzemez. En kamil mükemmel sıfatlarla muttasıf olup her türlü eksikliklerden de münezzehtir. Bu ifadeler aynı zamanda Tevhid anlamına gelir. İşte bu anlatımları ifade eden bir kelime olsa o da Allah kelimesidir.

Kur’an’ı kerimde ilk inzal olan ayet besmeledir. Allah ismi besmelede geçen üç isimden birincisi olup Kur’an’da nazil olan ilk isimi olmaktadır.

Kesinlikle Allah’ın adı hiçbir varlığa isim olarak verilemez. Arapça da dahil olmak üzere hiç bir lisanda herhangi bir kelime asla “Allah” isminin yerini tutamaz.

İlginizi Çekebilir:   Allahın İsimleri Nelerdir? Esmaül Hüsna Nedir?

Yani Arapça olan “ilâh” veya “ma’bûd” yada farsça olan “hudâ” ve “yezdan” veya “tanrı” İngilizcedeki “god” Fransızcadaki “dieu” vb. ne olursa olsun hiçbir şekilde “Allah ismi” yerini asla tutamaz.

Allah İsmi Benzersizdir

Allah ismi Kur-an’ı Kerim’de 2697 defa geçmektedir. En güzel isimlerin tamamı ona aittir. Hakikatte Allah zatında bir olup zatının adı Allah’tır. Kutsal kitaplarda bulunan “Biz, şehadet ettik, yarattık.” gibi çoğul ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. Bu ifadeler ihtişamı ve azameti ifade etmek için kullanılmıştır. Allah ismi hem ilahi sıfat ve isimlerin bir arada olmasından doğan azamet ve yüceliği ifade eder yüce addır.

Allah adı öyle bir isimdir ki ne zat olarak ne de isim olarak bir benzeriolamaz. O’nun isimlerinin ve sıfatlarının çok olması çok ilahı asla ifade etmez. Bilakis o isim ve sıfatların her birisi Allah’ın benzersiz hususiyetlerinin her birine ayrı ayrı işaret etmektedir.

Allah ismi anlatılmak için kelimeler kifayet etmez. Zira Allah’ın ne kadar isim ve sıfatları, tecellileri var ise tamamı Allah isminde toplanmıştır. Başka bir ifade ile ALLAH (C.C) ism-i şerifi tüm Esma-ül Hüsna’ların manalarını içinde barındıran İsm-i Azam’dır.

Osmanlıca yazı

Allah isminin hakiki anlamını, haşmetini en iyi yine Allah bilir. Hiçbir insan ki peygamberler dahi Allah isminin ihatasını bu dünya hayatı içinde tam olarak anlayamaz ve idrak edemez. Çünkü insanoğlu her şeyi ile sınırlı o ise sınırsızdır.

Hz. Adem peygambere öğretilen ilk isim Allah’tır ve Biz Müslümanlar O’na en fazla Allah ismi ile el açarız ve dua ederiz.

İlginizi Çekebilir:   Zübeyr Bin Avvam Hayatı Kısaca

Allah ismini söylediğimizde veyahut duyduğumuzda Sübhanallah, Tebarekallah, Celle-celalühü, Azze-ismühü, Cellet kudretühü veya Teâlâ gibi saygı manalarını taşıyan sözlerinden birisini söylemek veya yazmak birincisinde vacip, tekrarında ise müstehab olmaktadır.

Allah İsmi Elmastır

Bu ismi şerif Cemal ve Celal gibi bütün isimleri kapsayan en şerefli bir ismidir. Adeta bir pırlanta bir elmastır. Allah diye zikreden biri onu bütün isimleri ile zikretmiş olur. Tüm isimler Allah ismi içinde gizli olduğu için diğer isimler de Allah ismi Azamına birer sıfat olmaktadır.

Çocuklarımıza da Rablerini ilk tanıdıkları zaman Allah ismi şerifini öğretiriz. Zira o isim pek çok rahmet hazinelerini açmaktadır. Samimi ve gönülden yapılan Allah zikirleri ile isteklerimizin ve muratlarınızın gerçekleşmesi inşallah mümkündür.

Bu ismi şerif  çeşitli şekillerde zikr olarak ifade edilebilir. Ya Allah, Ya Allah şeklinde olduğu gibi buradaki Ya, bir seslenişi medet ummayı ifade eder. Allah Allah şeklinde direk olarak da söylenebilir.

Şu halde bize düşen yokluktan var edilen insanlar olarak Allah’a tüm kalbimiz ile benliğimiz ile bağlanmalı ve ona hakiki bir kul olmalıyız. Allah’tan başka bir şeye asla kul olmamalı ve ondan başkasına diz çökmemeliyiz. Bütün istek ve arzularımızı ondan istemeliyiz ve O’nun haricinde hiçbir kimseden korkmamalıyız ve yalnızca O’na sığınmalıyız.

Çünkü Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama bizim ise her şeyimizle ona ihtiyacımız vardır. Duamız o dur ki ona hakiki bir kul ve Hz Peygambere (asm) hakiki bir ümmet olma şerefine layık bir hayatımız olsun.

Bu makaleyi paylaş
İnceleme bırak

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir