osmanlica-cümle-kelime

Bu bölümde şimdiye kadar öğrendiğimiz kuralların tamamını içeren Osmanlıca cümleler verilmiş alt tarafına ise günümüz Türkçeleri eklenmiştir.

Cümle Okumaları -1

Sırası ile günümüz Türkçeleri:

Akan su yosun tutmaz

Ağaç yaş iken eğilir

Ağzı var dili yok

Güzel gören güzel düşünür

Atılan ok geri dönmez

Bal tutan parmağını yalar

Cümle Okumaları -2

Sırasıyla günümüz Türkçesi:

Bulanık suda balık avlanmaz

Irmak kenarına çeşme yapılmaz

Çamura taş atma üstüne sıçrar

Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın

Eli dar olanın dili kısa olur

Sayılı koyunu kurt kapmaz

Cümle okumaları Dersi