osmanlica-cümle-kelime

Bu bölümde şimdiye kadar öğrendiğimiz kuralların tamamını içeren Osmanlıca cümleler verilmiş alt tarafına ise günümüz Türkçeleri eklenmiştir.

Cümle Okumaları -1

Sırası ile günümüz Türkçeleri:

Akan su yosun tutmaz

Ağaç yaş iken eğilir

Ağzı var dili yok

Güzel gören güzel düşünür

Atılan ok geri dönmez

Bal tutan parmağını yalar

Cümle Okumaları -2

Sırasıyla günümüz Türkçesi:

Bulanık suda balık avlanmaz

Irmak kenarına çeşme yapılmaz

Çamura taş atma üstüne sıçrar

Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın

Eli dar olanın dili kısa olur

Sayılı koyunu kurt kapmaz