Close

  Alemdar Mustafa Paşa Çeşmesi

  İslam Bey Mahellesi’nde, Tahta Minare Caddesi İle Tahta Minare Bostan Sokağının (Eskiden Çıkmaz Sokak imiş) birleştiği yerde ve Sokağın sol köşesindedir.

  Çeşmenin arkasındaki Tahta Minare Cam’i yerine apartmanlar yapılmıştır. Karşısında biri baston diğeri çiçekli olan iri büyük düzlük vardır. Bunlardan biri 1986 tarihinde güzel bir park olmuştur.

  Cephesi mermer kaplı bu güzel ve zarif çeşme, Türk Barok mimarisi üslubunda ihya edilmiştir. 1970 li yıllara kadar üzerinde ahşap, saçaklı bir çatışı vardı. Ayna taşı kabartmalarla süslenmiştir. İki yanma kabartma kübunlar yapılmıştır. Ayna taşının üzerinde, dört satır halinde, sekiz mısralı şu kitabe vardır:

  Sadr-ı â’zam Mustafa Paşa-yı hayrat iktisâb

  Fîsebilullah ne rânâ çeşme bünyâd eyledi

  Bu mahall sükkânı âb-ı rahmete muhtaç iken

  Taşnegânı lutfile sirâb ü dilşâd eyledi

  Katresi tadadı üzere Hakk vire ecr-i sevâb

  Çeşme ihsan ile bu semti âbad eyledi

  Bir akarsu gibi Fâzıl söyledim târihini

  Mustafa Paşa yerinde çeşme bünyâd eyledi.

  1223(1808) Hadika Yazarı diyorki:

  “Mescid altındaki mâi leziz çeşme uzun zamandan beri hârab olduğu için “Alemdar Mustafa Paşa tarafından yeniden yapılmış ve suyu akıtılmıştır.

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir