GenelKitabe

Bereketzade cami medresesi kitabesi

73views

Bereketzade cami medresesi kitabesi Galata semtinde bulunan Bereketzade Medresesi Sokağı’nda yer almaktadır. Galata kulesine yakındır.

Bereketzade cami medresesi kitabesinin banisi yani bina edeni II. Mustafa ve III. Ahmed’in valideleri Gülnuş Emetullah Sultan’ın uzun süre kethüdalığını yaptığı ve Valide Kethüdası adı ile tanınan Hacı Mehmed Paşa tarafından 1705 yılında yapılmıştır. Altıgen kasnak üzerine inşa edilen kubbesiyle cami dış duvarında bulunan kuş eviyle dikkat çekiyor. Medreseye ait odalar o zamanın esnaf ve talep edenler tarafından Kuran’ı kerim ve dini bilgiler öğrenmek için kullanılırdı. Medrese  bugün cami olarak kullanılmakta olup, odalarda yine Kuran’ı kerim ve ve dini bilgiler öğrenmek için kurs verilmektedir. Medrese ve camii bölümü 1977 ve 1984 arasında resterasyon yapılmıştır. Cami 100 metre kare avlu ile birlikte 250 metre karedir.

Kitabeye genel bir bakış

Kitabede ise şöyle yazmaktadır.

Kethûda-yı Valide Sultan-ı kerrûbi-şiyem

Ol Semiyy-i mefhar-ı alem hıdivv-i kâm-rân

Bu mübarek bukayı Allah içün bünyad edib

Oldu tüllab-ı ülûma hayr ile rahat-resan

Eyleye beyza-ziyamişkat-i a’malin Hûda

Müstefiz oldukça bunda zümre-i danişveran

Tâîbatahsin edib hâtif dedi tarihini

Oldu bu dar’ul-hadis’i bî bedel sahn-ı cinân

 

Günümüz Türkçesi şöyledir.

Padişahımızın melek huylu annesinin kahyası ve Peygamberimiz ile ismi aynı olan bahtiyar vezir, bu güzel yeri Allah için yaptırıp kendini yetiştirenlere ve ilim öğrenenlere hayır yapmış oldu. Burada okuyanlar istifade ettikçe Allah’da onun işlerini bir lamba gibi ak eyleye. Taib isimli şair buranın tarihini ebced ile hesaplayarak tarihi not düşürdü. Cennet gibi bedeli olmayan bir meydan oldu. Padişah 3. Ahmed’in validesi Emetullah Sultan.

Leave a Response