Bereketzade medresesi camii

Bereketzade Medresesi, Galata semtinde, Karaköy’deki Tünel çıkışında, Bereketzade Medresesi Sokağı’ nda yer almaktadır. Banisi II. Mustafa ve III. Ahmed’in valideleri Gülnûş Emetullah Sultan’ın uzun süre kethüdalığını yaptığı için Valide Kethüdası adı ile tanınan Hacı Mehmed Paşa (ölümü H. 1135 /M. 1722)’dır. Kitabede şöyle yazmaktadır.

Kethûda-yı Valide Sultan-ı kerrûbi-şiyem

Ol Semiyy-i mefhar-ı alem hıdivv-i kâm-rân

Bu mübarek bukayı Allah içün bünyad edib

Oldu tüllab-ı ülûma hayr ile rahat-resan

Eyleye beyza-ziyamişkat-i a’malin Hûda

Müstefiz oldukça bunda zümre-i danişveran

Tâîbatahsin edib hâtif dedi tarihini

Oldu bu dar’ul-hadis’i bî bedel sahn-ı cinân

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir