Close

  Bereketzade medresesi camii

  Bereketzade Medresesi, Galata semtinde, Karaköy’deki Tünel çıkışında, Bereketzade Medresesi Sokağı’ nda yer almaktadır. Banisi II. Mustafa ve III. Ahmed’in valideleri Gülnûş Emetullah Sultan’ın uzun süre kethüdalığını yaptığı için Valide Kethüdası adı ile tanınan Hacı Mehmed Paşa (ölümü H. 1135 /M. 1722)’dır. Kitabede şöyle yazmaktadır.

  Kethûda-yı Valide Sultan-ı kerrûbi-şiyem

  Ol Semiyy-i mefhar-ı alem hıdivv-i kâm-rân

  Bu mübarek bukayı Allah içün bünyad edib

  Oldu tüllab-ı ülûma hayr ile rahat-resan

  Eyleye beyza-ziyamişkat-i a’malin Hûda

  Müstefiz oldukça bunda zümre-i danişveran

  Tâîbatahsin edib hâtif dedi tarihini

  Oldu bu dar’ul-hadis’i bî bedel sahn-ı cinân

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir