Close

  Topkapı sünnet odası kitabesi

  Şehzadelerin sünnet düğünleri için de kullanılmış olduğundan, Sünnet Odası adıyla da anılmaktadır. Sünnet Odası’nın dış kısmındaki sahanlıkta mermerden yapılmış bir çeşme görülür. Üzerindeki mermer kabartma kitabesi II. Mahmud Han’a aittir. Kitabenin yakın plan çekimi, okunuşu ve anlamı devamındadır.

   

  Emirü’l-mü’minin Sultan Mahmud hüdavendi yegane fahru ecdad;
  Nihadında cibillidir keramet, ezelden eylemiş Hak hayra mutad;
  O şehin şahın oldu hamdullah, cihan ahdi hümayununda abad;
  Zamanında olup ma’mur ka’be, kılındı ravza-i Peygamber icad
  Yapıldı şimdi cay-ı hırka-i pak, Rasulullah ide ol şahı dilşad
  Bu sevbin damenidir mültecamız, iki alemde ondan olur imdad
  Muin olsun Habibullah o şah,zahiri-i destigiri alü evlad;
  Şehin şah cihanın sayesinde, kaside eyledim ol caye inşad;
  Medar-ı fahr-ı izzettir bu tarih, makam-ı hırka-i bala oldu bünyad. 1238

  Günümüz Türkçesiyle:

  Müminlerin emiri halife Sultan Mahmud Biricik padişah ecdadın iftiharı Hilkatında irsidir ihsan ve ikram Ezelden eylemiş hak onu iyiliksever Allah’a hamd olsun ki, o büyük padişahın Güzel zamanında her yer âbâd oldu. Zamanında Kâbe tamir edildi. Peygamberin Ravdası yenilendi Yapıldışimdi Hırka-i Saadet Odası Resûlullah etsin o şahı memnun Bu hırkanın eteğidir sığınağımız İki âlemde ondan yardım gelir Habîbullah o şaha yardım eylesin Âl ve evladı ona dayanak olsun Cihan padişahının sayesinde O odaya bir kaside yazdım İzzet’in medâr-ı iftiharıdır bu tarih Hırka-i Şerifin makamı yapıldı. Miladi 1823

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir