Close

  Cafer Ağa Medresesi Kitabesi

  Caferağa Medresesi, Alemdar Caddesi boyunca Sirkeci’ye ilerlerken Ayasofya eşsiz görkemini geride bırakıldığı an  Gülhaneye varmadan sağda bir sokak uzanır… “Caferiye Sokağı” ve Caferağa Medresesi tabelası gözünüze çarpar.   Medresenin banisi Cafer Ağa, Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamış ve Babüssade ağalarındandır. Hadım ağa olan Cafer Ağa görev yaptığı 1554-1557 yıllarında medresenin yapımı Mimar Sinan tarafından  başlanmış. Cafer Ağa’nın 1557 de ölmesiyle medresenin yapımı kardeşi Haremağası Gazanfer Ağa tarafından 1559’da tamamlanmış ve eğitime açılmıştır.

  Caferağa Medresesi bir külliyeden bağımlı olmayan bağımsız bir medresedir. Kemerli bir kapısı dörtgen bir avluya sahiptir. Avlunun etrafındaki hücreler dershanelikler oluşturmaktaymış. Eğimli bir araziyi yapıldığı için oldukça hareketli bir görünümü vardır medresenin Mimar Sinan burada eğim mimarisini çok iyi uygulamıştır. Medrese giriş kapısında üç kitabe yer alır. Biri üstte diğerleri sağında ve solundadır. Üstteki kitabede Yerebatan Sarnıcı’ndan medreseye su bağlanması için Kanuni Sultan Süleyman’ın izin verdiği belirtilir. Diğer iki kitabede ise medrese kandillerine zeytinyağı alınması için hayırseverlerin yaptığı bağışla ilgilidir.

   

   

  Saray-ı hümâyunda kâin teberdaran-ı zülfliyan & Hassa kethüdası olub tarik-i Hacc-ı Şerifde

  Vefat eden Niğdeli Süleyman Ağanın & Sülüs malından olarak tebardaran-ı merkum neferatından

  Vasisi olan Mustafa Efendi marifetiyle & Ayasofya Kebir-i cami-i şerif kurbunda kain

  Soğuk kuyu medresesinde müced odalarda  & Kain talebe-i ulum içün rugan-ı zeyt bahası

  Olmak üzere teberdaran-ı merkumun vakfına & Dört bin guruş vaz olunup beher kisesi

  Şehriyye beşer guruş nema-i itibariyle şehriyye kırk guruş &  Vakf-ı  mezburun mütevellisi tarafından ahz olunarak

  Ne miktar rugan-ı zeyt ider ise talebe-i ulumu merkumun mukaseme & Olmak vakf-ı mezkuru hayr dua ile yad ve cümlenin malumu oluna  

  1263

   

  Kelime Tahlili:

  Kain: Bulunan

  Teberdaran: Baltacılar

  Hassa Kethüdası: Padişah Yaveri

  Sülüs: Üçte biri

  Merkum: Adı geçen

  Neferat: Neferler

  Kurb: Yakınlık

  Rugan-i Zeyt: Zeytin Dalı

  Vaz: Koymak

  Beher: Her Biri

  Nema: Büyüme

  Mezbur: Adı geçen

  Mütevelli: Vakıf Yöneticisi

  Ahz: Almak

  Mukaseme: Paylaşma

   

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir