Türkçe kelimelerin Tespiti

Arapça ve Farsça kelimelerin kendi kuralları olup Türkçe kaideler bu dillerde işe yaramaz ifadesi doğru mudur.?
Avrupa dillerden gelen kelimeler Türkçe kaidelere göre yazılır ifadesi doğru mudur?
Türkçe kelimelerde iki sesli harf yan yana bulunmaz. Kaidesine örnek kelime olmaz?
Osmanlıca Kelime
Osmanlıca Kelime
Osmanlıca Kelime
Osmanlıca Kelime
Türkçe bir iki istisna dışında kelimenin kökünde iki aynı harf yan yana bulunmaz. Kaidesine örnek olamaz?
Osmanlıca Kelime
Osmanlıca Kelime
Osmanlıca Kelime
Osmanlıca Kelime
Türkçe kelimelerde ilk hecede iki sessiz harf yan yana bulunmaz. Kaidesine örnek olur?
Osmanlıca Kelime
Osmanlıca Kelime
Türkçe kelimelerde uzatılarak okunan sesli harf bulunmaz. Kaidesine uymayan örnek vardır?
Osmanlıca Kelime
Kasa
Osmanlıca Kelime
Osmanlıca Ders
Türkçe kelimelerde büyük ünlü uyumu vardır. Yani ilk hece kalınsa diğerleri kalın olarak devam eder, ince ise diğerleri ince sesli olarak devam eder. Buna hangisi Türkçedir?
Osmanlıca Kelime
Osmanlıca Kelime
Osmanlıca Kelime
Alfabe içinde 6 harf var ki bu harfler sadece Arapça asıllı kelimelerde kullanılıp Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmaz. Hangisi bu harflerden değildir?
Arapçayı ve Farsçayı bilen birisi Osmanlıcayı da bilir ifadesi doğru mudur?
Osmanlıca için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?