1- Kalın sesli dahi olsa kelimelerin eklerinde sad ve tı harfi kullanılmaz. Örnekler:

Açtı
Açtı
Alsın
Alsın
Başsız
Başsız
Satdık
Satdık

2- İçinde ince sesli ve yumuşak telaffuzlu harf bulunan kelimelerde bu iki harf kullanılmaz. Örnekler:

Asansör
Asansör
Patates
Patates
Santral
Santral
Sardalye
Sardalye

Bu kuralda istisna olarak 3 kelime bulunmaktadır. Bunlar imparator (ایمپراطور), Sigorta (سیغورطە) ve İskonto (ایسقونطو) bu kelimeler yukarıdaki kurala uymazlar. Çünkü kelime içinde ince sesli hece bulunmasına rağmen kalın olan sad ve tı harfleri kural dışı olarak (istisna) kullanılmıştır.

3- Aynı kelime içinde hem sad hem tı harfinin bulunması durumunda ilk hecede gelen harf kalın yazılırken diğer hecede ise ince karşılığı olan tercih edilir. Örnekler:

Tas
Tas

 

Tosun
Tosun

 

Tosun
Soytarı

 

Sataşmak
Sataşmak