SAD VE TI HARFLERİ TEST

Sad ve Tı harfinin kullanımına yönelik testtir. Başarılar.

Sad harfi kuralı ile ilgili aşağıdaki yazılanlardan hangisi yanlıştır?
Sad harfi ile yazılan aşağıdaki kelimelerin hangisi yanlıştır?
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlıca Kelime
Osmanlı Türkçesi
Aynı kelime içinde yazılan 2. Kalın s sesinin karşılığı olarak hangi harf kullanılır?
Tı harfi kuralları çerçevesinde aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır.
Tı harfi kurallarına göre aşağıda yazılan kelimelerin hangisi yanlıştır?
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlıca Kelima
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Tı harfi kurallarına göre aşağıda yazılan kelimelerin hangisi yanlıştır?
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlıca Kelime
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Aynı kelime içindeki 2. Kalın t sesinin karşılığı olarak te harfi kullanılır. Hangisi buna göre yanlıştır?
Osmanlıca Kelime
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Sad ve tı harfi ortak kullanımı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sad ve tı harfi ortak kullanımı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Aynı kelime içindeki 2. Kalın s sesinin karşılığı olarak sin harfi kullanılır. Bu kuralın istisnası hangi kelimedir?
Tı harfi okutucusuz sakin olduğunda Te harfi kullanılır. Hangi kelime bu kuralın istisnasına girmez?