Türkçe kelimelerin kökünde sad harfi kalın s sesinin karşılığı olarak kullanılır.

1- Umumiyetle bütün kalın sesli hecelerde kalın s sesinin karşılığı olarak kullanılır. Kelime içinde s sesinin sakin olduğu (cezimli) durumlarda da yine sad harfi kullanılır. Örnekler;

Sarı
Sarı
Kasa
Kasa
Baskın
Baskın
Sıcak
Sıcak

2- Aynı kelime içindeki 2. kalın s sesinin karşılığı olarak artık ince olan sin  harfi kullanılır. Örnekler;

Samsun
Samsun
Saksı
Saksı
Susam
Susam
Sıska
Sıska

Bir istisna olarak yapısı itibari ile vurgulu olan sus (صوص) ve sars (صارص) kelimelerinde 2. kalın olan s sesleri sad harfi ile gösterilir.