Gelecek zaman

Fiilin henüz gerçekleşmediğini, şu andan daha ileri bir zamanda gerçekleşeceğini haber eden kiplere gelecek zaman kipi denilir. Bunun için fiile “-ecek, -acak” eklenir.

Gelecek zaman ekleri olumlu ve olumsuz olarak 2 şekilde ele alacağız.

A- Olumlu Gelecek Zaman Eki:

1- Fiil kökü sesli harf ile bitiyorsa uyumuna göre yecek (یەجك ) yacak (یاجق )getirilir.

Osmanlıca Kelime
Arayacak

 

Osmanlıca Kelime
Kapayacak

 

Osmanlıca Kelime
Söyleyecek

 

Osmanlıca Kelime
Yürüyecek

 

2- Fiil kökü sessiz harf ile bitiyorsa yine uyumuna göre, yecek (یەجك ) yacak (یاجق )getirilir. Bu durumda açık hece oluşacağından he okutucusu unutulmamalıdır.

Osmanlıca Kelime
Bakacak

 

Osmanlıca Kelime
Kazacak

 

Osmanlıca Kelime
Dönecek

 

Osmanlıca Kelime
Sökecek

 

B- Olumsuz Gelecek Zaman Eki

Olumsuz gelecek zaman kipi için olumsuz ekleri olan ma (ما ) ve me (مە ) eklenir. Bu kipte olumsuzluk ekinin terk edilmemesi daha uygundur.

Osmanlıca Kelime
Kırmayacak

 

Osmanlıca Kelime
Sormayacak

 

Osmanlıca Kelime
Sürmeyecek

 

Osmanlıca Dersleri
Görmeyecek