Osmanlıca ekler

Anlattığımız ekler haricinde kalan ekleri burada inceleyeceğiz.

1- Soru eki: Bu ek günümüz Türkçesinde genellikle ayrı yazılırken Osmanlıca ’da ise ayrı yazma zorunluluğu yoktur. 

Osmanlıca kelime
Var mı?

 

Osmanlıca kelime
Nasıl mı?

 

Osmanlıca kelime
Öyle midir?

 

Osmanlıca kelime
Yok mudur?

 

2- Fiilimsiler: Aslında fiil ama tam bir fiil gibi değil , çekim halinde değiller, fiilin görevini yapmadıklarından fiilimsi deniyor bu eklere. Bir cümlede na kadar bu ekler varsan aslında o kadar yan cümlecik oluşur.

Not: Eklerde p,ç,t harflerinin kullanılmadığını unutmayalım.

Bu madde de dığı,diği,duğu,düğü-tığı,tiği,tuğu,tüğü eklerini inceleyeceğiz.

Osmanlıca kelime
Aldığı

 

Osmanlıca kelime
Bildiği

 

Osmanlıca kelime
İzlediği

 

Osmanlıca kelime
Koştuğu

 

3- Fiilimsiler: ıp,ip,up,üp ekleri

Osmanlıca kelime
Binip

 

Osmanlıca kelime
Görüp

 

Osmanlıca kelime
İnanıp

 

Osmanlıca kelime
Kalkıp

 

4- Fiilimsiler: dıkça,dikçe,dukça,dükçe-tıkça,tikce,tukça,tükçe ekleri

Osmanlıca kelime
Buldukça

 

Osmanlıca kelime
Çektikçe

 

Osmanlıca kelime
Gördükçe

 

Osmanlıca kelime
Öğrendikçe

 

5- Fiilimsiler: dığında, diğinde,tığında, tiğinde, tuğunda, tüğünde ekleri

Osmanlıca Kelime
Bildiğinde

 

Osmanlıca Kelime
Çıktığında

 

Osmanlıca Kelime
Aldığında (3. Tekil)

 

Osmanlıca Kelime
Aldığında (2. Tekil)

 

6- Fiilimsiler: ınca, ince, unca,ünce ekleri

Osmanlıca kelime
Açınca

 

Osmanlıca kelime
Gelince

 

Osmanlıca kelime
İnanınca

 

Osmanlıca kelime
Koşunca

 

7- Durum Eki: maksızın, meksizin (مقسزین، مكسزین)

Osmanlıca kelime
Açmaksızın

 

Osmanlıca kelime
Beklemeksizin

 

Osmanlıca kelime
Bıkmaksızın

 

Osmanlıca kelime
Düşünmeksizin

 

8- Durum Eki: arak, erek (ارق، ەرك)

Osmanlıca kelime
Çalışarak

 

Osmanlıca kelime
Okuyarak

 

Osmanlıca kelime
Vererek

 

Osmanlıca kelime
Bildirerek

 

9- Fiilimsiler: ebil, abil eki (ابیل، ەبیل)

Osmanlıca kelime
Alabilir

 

Osmanlıca kelime
Verebilir

 

Osmanlıca kelime
Yağabilir

 

Osmanlıca kelime
Yapabilir

 

10- Fiilimsiler: ında, inde, unda,ünde eki (ندە، ڭدە)

Osmanlıca kelime
Başında (3. Tekil)

 

Osmanlıca kelime
Başında (2. Tekil)

 

Osmanlıca kelime
Elinde (3. Tekil)

 

Osmanlıca kelime
Elinde (2. Tekil)