2. Abdülhamid Han Kimdir?

admin 259 Görüntüleme
6 Dk. Okuma süresi
2. Abdülhamid han kimdir

2. Abdülhamid Han 21 Eylül 1842’de İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi’dir. Sultan II. Abdülhamid uyguladığı sağlam devlet politikalarıyla yıkılmak üzere olan Osmanlı Devletini 33 yıl ayakta tutmayı başarmıştır.

Sultan 2. Abdülhamid Han hayırsever ve cömertliği ile ön plana çıkmış bir padişahtır. Sıradan bir vatandaş gibi yaşardı. Yunun seferinde hazinede para kalmayınca atalarından kalma şahsi servetinden masrafları karşılamıştır. Daha sonra bunu devletten geri almamıştır.

Sultan İkinci Abdülhamid sanat kültür ve eğitime büyük önem verirdi. Güzel Sanatlar Akademisi, Ticaret ve Ziraat Okullarını kurmuştur. Dilsiz ve körler için okullar yaptırdı. Vilayetlere liseler, kazalara ortaokul, köylere ise ilkokul yaptırdı.

Sultan 2. Abdülhamid Han İstanbul Şişli Etfal Hastanesini ve Darülacezeyi kendi şahsi parasıyla yaptırdı. Hamidiye içme suyunu borularla İstanbul’a getirtti. Bağdat’a ve Medine’ye kadar demiryolları döşetti. Büyük şehirlere atlı tramvay hatları yaptırdı.

Sultan 2. Abdülhamit’in Şahsiyeti

Sultan İkinci Abdülhamid genç yaşta dini ve fenni ilimler aldı.  Genç yaşta zekâsı ve siyasi kabiliyeti ile dikkatleri üstüne topladı. Sultan Abdülaziz onu gittiği Mısır ve Avrupa seyahatlerine götürdü.

Nazik bir yapısı vardı. İnsanların gönlünü almasını çok iyi bilirdi. Bir defa gördüğü ve işittiği bir şeyi asla unutmazdı. Yani hafızası çok güçlü idi.

Alman birliğini kurmuş olan Prens Bismark Abdülhamid ile ilgili “Dünyada yüz gram akıl varsa, bunun doksan gramı Abdülhamid Han’da, beş gramı bende, kalan beş gramı da diğer dünya siyasilerindedir.” demiştir.

Sultan İkinci Abdülhamid’in en büyük talihsizliği devleti çok kötü şartlar altında eline almış olmasıdır. Bunca olumsuzluğa rağmen yılmadan bıkmadan müthiş zekâsı ve sabrı ile devletin yıkılmadan 33 yıl daha ayakta kalmasını sağlamıştır.

Sultan 2. Abdülhamid Han

2. Abdülhamit hanTahta çıktıktan sonra daha önce yapılmamış birtakım faaliyetlerde bulunan Abdülhamid, çok kısa sürede ordunun ve halkın gönlünü kazanmayı bildi.

İlginizi Çekebilir:   Ebu’l Vefa Hz. ve Fatih Sultan Mehmet

Sultan 2. Abdülhamid Han tahta çıktığı zaman Osmanlı İmparatorluğu büyük bir bunalım içindeydi. Tahta geçmeden evvel Mithat Paşa’ya verdiği söz uyarınca 23 Aralık 1876’da, ilk Osmanlı anayasası kabul edilen Kanun-ı Esasi’yi ilan etti.

Ayan Meclisi ile Meclisi Mebusan üyelerinden oluşan ilk meclis 19 Mart 1877’de açılmış, böylece I. Meşrutiyet dönemi başlamıştır. Padişah ile meclisin ülkeyi birlikte yönetmesi kaidesine dayanan anayasayla yargı bağımsızlığı ve temel haklar güvence altına alınmasına rağmen egemenliğin esas kaynağı yine padişah olmuştu.

93 Harbi (1877-78 Türk-Rus Savaşı)

Hicri takvimler 1293 yılını gösterdiği vakitte Ruslarla 93 Harbi yapıldı. Ruslar 93 harbi ile Tuna ötelerinden İstanbul Yeşilköy’e kadar geldiler.

Sultan 2. Abdülhamid Han bu dehşetli hezimet karşısında önce buna sebep olan ihtilâlci kadroyu bertaraf edip dizginleri eline aldı. Sonra da Rusya tarafında yer alan İngiltere’yi diplomatik sahada Rusya’ya karşı kullanmanın yollarını aradı. 

Bu emeline ulaşmak için Kıbrıs Adası’nı “hukûk-i şahanesi bâkî kalmak şartıyla” bir üs suretinde kendilerine vererek Ayastefanos Muâhedesini devre dışı bıraktı. Akabinde 13 Şubat 1878 tarihinde meclisi mebusan’ı kapatarak idareyi ele aldı.

2. Abdülhamid han çok büyük meseleler karşısında bunalan Osmanlı Devleti’ni dâhiyane bir siyaset, adalet ve fevkalade bir kudretle yönetti.

Düyun-u Umumiye idaresini kurarak 250.000.000 tutan devlet borçlarını yüz altı milyona indirmiş ve büyük bir imar faaliyeti ile eğitim ve öğretim seferberliği başlatmıştır.

Yunan devletinin Girit’te isyan çıkarması ve Türkler arasında toplu katliamlar yaptırmaya başlamaları üzerine, Yunanistan’a savaş ilan etti. Almanların altı ayda geçilemez dedikleri Termopil geçidini sadece24 saatte geçen Osmanlı Ordusu, Atina önüne vardı. Yunanistan’ın tamamen Osmanlı eline geçeceğini anlayan Avrupalı devletleri sulh anlaşması yapmak istediler.

2. Abdülhamid Han dış politikada başarılı bir diplomasi yürütmüş ve Batı’ya karşı dengeci, Doğu’ya karşı İslamcı politikalar geliştirerek ülke içinde mutlakıyeti güçlendirmiş bir hakandı.

İlginizi Çekebilir:   Topkapı Sarayı Sünnet Odası Kitabesi

Abdülhamid han emperyalist güçler tarafından paramparça edilmek emeline karşı dik durma çabası gösteren bir hükümdardı.

2. Abdülhamid Han: Bir Karış Toprak Satmam

Emperyalizm ve Siyonizm adeta kardeş olmuş, Filistin topraklarını sömürgeleştirme niyetine girmişler ve bir plan yaparak Sultan Abdülhamid’e Filistin’de bir Yahudi devleti kurma teklifi götürülmüş, Filistin toprakları satın alınmak istenmişti.

Ulu hakan ise onlara ” “Ben bir karış dahi toprak satamam, zira o bana değil, halkıma aittir. Onlar, bu İmparatorluğu kurup kanlarıyla mahsuldar kıldılar. Onu, bizden koparılmadan önce üzerini kanımızla bir kere daha kaplamayı biliriz.” Demişti.

Sultan 2. Abdülhamid Han 31 Mart Vakası olarak tarihe geçen, tahttan indirildiği 13 Nisan 1909 tarihine kadar, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir kişiliğe sahip birisiydi. Buna rağmen onu indirenler maalesef onu dinsizlikle suçlamışlardı.

2. Abdülhamid’in Gerçekleştirdiği Projeler

Sultan 2. Abdülhamid Han tarihte çok önemli projelere imza atmıştır. Bu projeler şunlardır:

 1. İlk kız okulları 2. Abdülhamid döneminde açıldı.
 2. Tahta çıktığı zaman 250 olan Rüştiye sayısını 900’e, 6 olan idadi sayısını 109’a çıkardı.
 3. Modern ilkokul sayısı 1905 yılında 9 bine ulaştı.
 4.  Abdüllatif Suphi Paşa’nın kız sanat okulu açma projesine açıkça destek verdi.
 5. Sirkeci ve Haydarpaşa garlarını yaptırdı.
 6. Hicaz Demiryolunu yaptırdı. Bu projede her şey yerli girişimle yapıldı.
 7. 1877 yılında Posta Telgraf Teşkilatını bir bakanlık haline getirdi. 1900 senesinde PTT’de ilk defa bir ‘havale kalemi’ devreye girdi.
 8. 1901 yılında Şehir Postaları kuruldu.
 9. 1876 senesinde Avrupa’da kullanılmaya başlanan telefon, 1881 yılında Türkiye’ye getirildi.
 10. 1899 yılında Şişli Etfal Hastanesini kurdu.
 11.  25 Mart 1906 tarihli fermanı ile Okmeydanı’nda bulunan Darülaceze kuruldu.

Sultan 2. Abdülhamid’e kızıl sultan yaftasını bile yapıştırdılar, dinsiz dediler lakin o devletini ayakta tutmak için varını yoğunu ortaya koymuş dahi ve bilinçli bir Müslüman idi.  

Tarih er geç bu dahi sultanı aklayarak hakiki yerini ortaya çıkaracaktır vesselam..

Osmanlı padişahları hayatlarını sitede bulunan kategori linkinden okuyabilirsiniz.

Bu makaleyi paylaş
1 İnceleme
 • Atıf says:

  Kısa ve fakat net bilgiler için teşekkür ederim

  Yanıtla

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir