Osmanlıca Test

1. Kur Genel Test 1

Bu Test Osmanlıca 1. kurda öğrendiklerimizi genel manada değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. Başarılar. 

Not: İzinsiz kullanılamaz..

Aşağıda verilen harflerden hangisi ince karakterlidir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi dilimize farsçadan geçmemiştir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi kendinden sonra gelen harflerle birleşmez?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi aynı zamanda okutucu olarak kullanılır?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıda verilen kelimede ne yazmaktadır?
Osmanlıca kelime
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kelime sonlarında bulunan u-ü sesleri ye okutucusu ile gösterilir ifadesi doğru mudur?
Arapça ve farsça hariç diğer ülkelerden gelen yabancı kelimeler Türkçe kaidelere tabidir ifadesi doğru mudur?
Ekler için genel bir kaide olmayıp genelde kalıplaşmıştır demek doğru mudur?
Aidiyet bildiren ki he okutucusu ile yazılır ifadesi doğru mudur?

1. Kur Genel Test 2

Bu test genel olarak Osmanlıca konularını kapsamaktadır. Başarılar.

Aşağıda verilen lisanlardan hangisi Türkler tarafından tarih boyunca kullanılmamıştır?
Osmanlıca için aşağıdaki ifadelerden hangisi uygundur?
Osmanlıca için aşağıdaki verilerden hangisi doğrudur?
1- Osmanlıcada sayılar sağdan sola yazılır 2- Ra harfi, kendinden sonra gelen harfle birleşir. 3- Dat harfi Kalın D karşılığıdır. Bu ifadelerin doğru yanlış seçeneği hangisinde doğru verilmiştir?
Aşağıdaki görselde yazan saat hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Osmanlıca saat
Osmanlıca saat
Osmanlıca saat
Osmanlıca saat
Osmanlıca saat
Aşağıdaki verilen matematik işleminin sonucu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Osmanlıca matematik
Osmanlıca matematik
Osmanlıca matematik
Osmanlıca matematik
Osmanlıca matematik
ذ (ze) harfi ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur?
Aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?
Osmanlıca öğrensen ne kazanırım sorusuna hangi seçenekte doğru cevap verilmemiştir?
Harfler ile ilgi aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
Hat çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bundan sonra Örnekler bölümünde bulunan özlü sözleri okuyarak kendinizi geliştirebilirsiniz.